ARHITECTURĂ, ETNOGRAFIE

 1. Bâzgu E., Ursu M. Arhitectura populară din zona Orheiului Vechi, Chişinău, 2005.
 2. Drăgoescu I. I. Locuinţa şi gospodăria din Basarabia şi Bucovina de Nord. Pe baza unor documente inedite, In: Revista de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, t. 38, 1993, no. 1-2, p. 99-100.
 3. Dicţionar statistic al Moldovei. Ediţie specială în 4 volume, Chişinău, 1994, p. 980, 1013, 1037.
 4. Ghid de monumente şi situri istorice din Republica Moldova / Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO, Chişinău, 1998, 22-27.
 5. Le pays des maitres d’art populaire, Kichinev: Timpul, 1985, coperta, p. 7-6, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 200.
 6. Poliptic moldav, Artă moldovenească din veacurile XIV-XIX, Chişinău, 1985, p. 46-49
 7. Şaranuţa S. P. Prosoape populare moldoveneşti, Chişinău, 1969.
 8. Şaranuţa S.P. Ornamente populare moldoevneşti, Chişinău, 1984.
 9. Лившиц М.Я. Декор в народной архитектуре Молдавии, Кишинев: Штиинца, 1971.
 10. Гоберман Д. Н. По Молдавии, Ленинград: Искусство. 1975, c. 34-55.
 11. Константинова Г. Поэтика молдавского народного зодчества, Кишинэу, 1983.
 12. Ременко Г. У истоков прекрасного, Кишинэу, 1975.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *