Casa Solomon Gavril

Gospodăria „Solomon Gavril ” se află la extremitatea de est a satului Butuceni, amplasată pe versantul de sud al promontoriului omonim. Vecin la est – gospodăria lui Botnari Fedor, la nord se află panta stâncoasă, la vest – loc viran, la sud – strada centrală, porţiune a drumului Butuceni-Măşcăuţi.

Gospodăria a fost fondată pe pământ viran în perioada postbelică. Reprezintă un obiectiv de arhitectură tradiţională din zona Orhei, tipică pentru a doua jumătate a secolului al XX-lea, specifică pentru localităţile din raionul Orhei, aflate în zone cu utilizarea pietrei de calcar locale. Este compusă din: casă de locuit, anexă-bucătărie de vară, căsoaie (poiată) – locuinţa părinţilor, cuptor de copt pâine în aer liber, anexe gospodăreşti, beci, grajd pentru vite, şopron, coteţ pentru păsări şi pentru raţe şi gâşte, grădină, pereţi de sprijin, zid de împrejmuire, fântână.

Casă este construită în anul 1959, anul fiind indicat pe pinionul de vest al acoperişului. Are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile 11,0 x 7.0 m, inclusiv cu prispa cu coloane. Din cauza căderii reliefului, partea anterioară a casei este ridicată pe un soclu înalt, accesul efectuându-se pe trepte din piatră, puse în evidenţă prin balustrada decorată cu motivul florii de piatră.

Divizarea casei în interior este în patru încăperi: tindă, casa mare, odaie (dormitor), bucătărie-dormitor, planimetrie devenită cea mai utilizată în Moldova, începând cu mijlocul secolului al XX-lea. În centru se află tinda, din ambele părţi a căreia se află casa mare şi odaia-dormitor, în fund –bucătăria-dormitor, legată printr-o uşă cu odaia. Aici este amenajat un pat din pământ (lejancă), încălzit cu hornuri orizontale, prin care circulă aerul cald  şi fumul de la plita de gătit hrana, aflată alături.

Tavanul casei este tradiţional: o coardă (grindina principală, de dimensiuni mari), aşezată la mijlocul pereţilor laterali, împarte casa în lăţime în două părţi egale. Pe coardă se sprijină grinzile tavanului, aşezate perpendicular, care continuă până la grinda aşezată pe coloanele prispei. Tavanul este „podit” pe extradosul grinzilor cu scânduri.

Pereţii casei sunt construiţi din piatră brută cu argilă, în interior şi exterior sunt tencuiţi cu argilă în amestec cu paie, pleavă şi băligar. Acoperişul este executat din lemn de pădure acoperit cu învelitoare din foi de ardezie. Uşile, ferestrele şi tavanul sunt confecţionate din lemn de conferi.

Faţada casei este simetrică, cu cinci axe compoziţionale, una în centru, unde este uşa de intrare, care conduce în tinda casei, şi câte două axe de ferestre, care luminează casa mare şi odaia, amplasate lateral. Coloanele, şase la număr, se află în axa plinurilor dintre golurile de uşă şi ferestre ale faţadei, au fusul octogonal. Arhitectura casei abundă în elemente decorative, caracteristice pentru locuinţele săteşti din zona Orheiului, combinate într-o compoziţie individuală, cu evidenţierea lor prin policromie, în care domină culoarea bleu cu cafeniu (cerul şi pământul). Prispa este dotată cu coloane cu capitelul decorat cu franjuri; închisă prin parapet din panouri cu motivul rombului (simbol al fertilităţii), şi includerea semnului solar; balustrada prispei şi a treptelor scării este împodobită cu celebrul motiv floarea de piatră. În partea superioară parapetul este terminat printr-o balustradă, în partea inferioară – printr-un cordon, ambele identice ca forme.

Casa reprezintă un obiectiv autentic, amplasat pitoresc pe panta promontoriului, căderile de relief  fiind puse în valoare prin trepte din piatră, care în combinare cu zidul de împrejmuire din piatră, formează un aspect specific localităţilor aşezate în zonele cu ieşirea pietrei de calcar la suprafaţa solului.

Amenajarea curţii a avut loc prin divizarea în trei zone: În partea superioară a gospodăriei se află anexele gospodăreşti, în partea centrală sau de mijloc, se află casa de locuit, anexa-bucătăria de vară, cuptorul de copt pâine în aer liber, beciul, coteţul de păsări şi coteţul pentru raţe şi gâşte; în partea inferioară, pe unde are loc accesul în gospodărie, se află grajdul pentru vite, casa bătrânilor, şopronul, o plită pentru pregătirea hranei animalelor şi grădina din faţa casei. Perimetral gospodăria este împrejmuită cu zid din piatră. În afara zidului, special pentru a permite folosirea apei de toţi doritorii, a fost construită fântâna.

Pentru protejarea complexului sunt necesare monitorizări periodice de cel puţin o dată pe an şi de încheierea unui contract de parteneriat cu primăria Trebujeni, în scopul realizării unui concept unic de protejare a patrimoniului tradiţional şi dezvoltare a turismului.

© Autor: Arhitect Dr. Tamara Nesterov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *