Despre noi

DESCRIEREA REZERVAȚIEI ORHEIUL VECHI
 

Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi reprezintă o instituţie de drept public, subordonată Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Ocupă teritoriul comunei Trebujeni (satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia), raionul Orhei și spații adiacente din satele/comunele vecine, în locul intersecției raioanelor Orhei (com. Ivancea, com. Piatra, s. Susleni), Criuleni (s. Mașcăuți) și Dubăsari (s. Holercani, s. Marcăuți și s. Molovata).

Rezervaţia are statut de sit cultural-natural de importanţă naţională, stabilit prin art. 6 al Legii nr.251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.

Cuprinde bunuri de patrimoniu istorico-cultural (situri arheologice, complexe rupestre, complexe de arhitectură vernaculară, obiective etnografice), aşezări tradiţionale (satele Trebujeni, Butuceni, Morovaia), bunuri de patrimoniu natural (ansambluri geologice şi peisagistice, de floră şi faună), suprafeţe terestre şi acvatice în care se efectuează valorificarea reglementată a resurselor naturale, se practică activităţi agricole, industriale şi turistice.

Rezervaţia este parte componentă a Parcului Național Orhei, fiind unitate autonomă cu administraţie proprie. Parcul Național Orhei este amplasat în partea centrală a Republicii Moldova în zona istorico-geografică Codrii Orheiului, la 46 km la nord de la or. Chişinău.

Suprafaţa totală a Parcului este de 33792,09 ha, inclusiv: 19509,51 ha terenuri proprietate publică a statului (18551,4 ha fond forestier de stat), 4404,87 ha terenuri proprietate a autorităţilor publice locale şi 9877,71 ha terenuri proprietate privată.

Rezervația este amplasată la marginea de est a Parcului Național Orhei. Aceasta are o suprafaţă de 4978,99 ha și o zonă de protecție de 6085,57 ha. Perimetrul Rezervației este de 43517,29 m, iar perimetrul zonei de protecție de 48647,86 m. Rezervaţia cuprinde teritoriul comunei Trebujeni (satele Trebujeni, Butuceni și Morovaia) – 3924,60 ha și parțial teritorii adiacente din comunele/satele învecinate: Ivancea (satele Furceni și Brănești) – 381,57 ha, Susleni – 8,06 ha, Mașcăuți – 647,17 ha și Molovata – 17,59 ha.

Zona de protecţie a Rezervaţiei cuprinde teritorii din comunele/satele Trebujeni – 68,35 ha, Susleni – 633,76 ha, Piatra – 338,60 ha, Ivancea (satele Furceni și Brănești) – 1255,18 ha, Mașcăuți – 2597,97 ha, Holercani – 479,42 ha, Mărcăuți – 232,16 ha, Molovata – 480,13 ha.

În partea centrală a Rezervaţiei este delimitat Peisajul Arheologic Orheiul Vechi nominalizat în anul 2015 pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Peisajul arheologic ocupă o suprafață de 539,12 ha cu un perimetru de 13232,04 m şi are o zonă de protecţie cu suprafaţa de 10525,433 ha, care corespunde spațiului Rezervației.

Drepturile de proprietate din cadrul Rezervaţiei Orheiului Vechi sunt stipulate în articolul 11 al Legii nr. 251-XVI din 4 decembrie 2008 cu privire la crearea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi: „Articolul 11. Exercitarea dreptului de proprietate asupra componentelor rezervaţiei. (1) Componentele rezervaţiei – terenurile cu monumente istorico-culturale şi naturale care alcătuiesc Complexul muzeal „Orheiul Vechi”, monumentele naturii care formează Rezervaţia peisagistică „Trebujeni” (436 ha) şi masivele de pădure administrate de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” – constituie proprietate de stat. (2) Terenurile agricole şi de păşunat, terenurile ce fac parte din Rezervaţia peisagistică „Trebujeni” (64 ha), edificiile şi instituţiile de menire socială, drumurile aflate în proprietatea comunelor Trebujeni, Ivancea, Susleni, Holercani şi Maşcăuţi constituie proprietăţi ale comunelor respective. (3) Terenurile de pământ arabil aparţinând localnicilor şi gospodăriile ţărăneşti, pensiunile turistice şi casele de vacanţă constituie proprietate privată. (4) Particularităţile privind exercitarea dreptului de proprietate asupra componentelor rezervaţiei sunt stabilite de prezenta lege, de legislaţia civilă, urbanistică şi funciară a Republicii Moldova”.

© Gheorghe Postică

MISIUNEA REZERVAȚIEI ORHEIUL VECHI
 
 

Rezervaţia cultural-naturală Orheiul Vechi este o instituţie de drept public, fără scop patrimonial, aflată în serviciul societăţii şi deschisă publicului.

Misiunea prioritară a Rezervaţiei constă în prezervarea patrimoniului cultural şi natural aflat pe teritoriul administrat. Totodată, Rezervaţia asigură cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural.

Prezervarea patrimoniului se realizează prin evidenţa, documentarea, monitorizarea, conservarea şi ocrotirea acestuia.

Cercetarea patrimoniului în cuprinsul Rezervaţiei urmăreşte în mod prioritar stabilirea gradului de conservare şi elaborarea măsurilor adecvate de prezervare a acestuia. Totodată, cercetarea  în cuprinsul Rezervaţiei urmăreşte desluşirea proceselor şi fenomenelor naturale, istorice şi culturale din trecut şi prezent. Cercetarea patrimoniului în cadrul Rezervaţiei se realizează în mod prioritar prin metode non-invazive, metodele intruzive de cercetare fiind minimale cu putinţă.

Valorificarea patrimoniului Rezervaţiei se face prin integrarea acestuia în sfera serviciilor sociale, educaţionale, turistice, economice şi urbanistice. Totodată, patrimoniul Rezervaţiei se valorifică prin organizează expoziţiilor, manifestărilor cultural-ştiinţifice, atelierelor de creaţie, publicaţii de specialitate etc. Indiferent de formele de valorificare, acestea nu vor aduce prejudicii patrimoniului Rezervaţiei.

În acelaşi timp, realizarea misiunii Rezervaţiei se află în legătură directă cu capacitatea managerială, umană şi tehnică a Instituţiei.

ETAPELE FORMĂRII REZERVAŢIEI ORHEIUL VECHI
 
 

Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi este succesoarea de drept a Rezervației de Stat Orheiul Vechi creată prin Hotărârea de Guvern a RSS Moldoveneşti nr. 77 din 15 martie 1968.

Pe parcursul anilor, statutul acestei instituției s-a modificat, parcurgând 12 etape de bază:

1968 – Crearea Rezervaţiei de Stat Orheiul Vechi  şi punerea sarcinii de administrare a instituţiei pe seama Ministerului Culturii (Hotărârea Guvernului RSSM nr. 77 din 14 martie 1968).

1969 – Formarea Complexul istorico-arheologic Orheiul Vechi – filială a Muzeului de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal din or. Orhei (Ordinul Ministrului Culturii nr. 42  din 14 februarie 1969).

1974 – Reorganizarea instituţiei în Complexul istorico-arheologic Orheiul Vechi – filială a Muzeului de Stat de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal (Ordinul Ministrului Culturii nr. 293-a din 3 iunie 1974).

1975 – Formarea instituţiei publice autonome: Complexul Muzeal Orheiul Vechi, cu sediul în s. Butuceni (Ordinul Ministerului Culturii nr. 10-c, din 13 ianuarie 1975).

1985 – Reorganizarea instituţiei în Complexul Muzeal Orheiul Vechi cu filiala Conacul Ivancea (Ordin Ministerului Culturii 131-k din 8 august 1985 şi Ordinul nr. 327 din 3 septembrie 1985).

1987 – Reorganizarea instituţiei în Complexul Muzeal Orheiul Vechi – filială a Muzeului de Istorie al RSSM (Ordinul Ministrului Culturii nr. 164 din 28 mai 1987).

1991 – Reorganizarea instituţiei în Complexul Muzeal Oraşul medieval Orheiul Vechi – Întreprindere Mică Autogestionară (Ordinul Ministrului Culturii nr. 210 din 17 octombrie 1991).

1993 – Reorganizarea întreprinderii în instituţia publică Complexul Muzeal Oraşul medieval Orheiul Vechi  (Ordinul Ministrului Culturii nr. 01/1 din 4 ianuarie 1993, Statut aprobat prin nr. 47 din 12 februarie 1993, Înregistrată la Ministerul Justiţiei la 22 martie 1993, nr. 10202421).

2004 – Modificarea denumirii instituţiei în Complexul Muzeal Orheiul Vechi (Ordinul Ministrului Culturii nr. 323 din 28 octombrie 2004).

2008 – Instituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi (Legea nr. 251-XVI privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi din 4 decembrie 2008).

2009 – Formarea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi (Hotărârea Guvernului nr. 228 cu privire  la constituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi din 23 martie 2009).

2009 – Reorganizarea Complexului muzeal Orheiul Vechi în instituţia publică Rezervaţia cultural-naturală Orheiul Vechi (Ordinul Ministrului Culturii nr. 274 din 23.12.2009).

2014 – Delimitarea în cadrul Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi a unității de patrimoniu cultural Peisajul Arheologic Orheiul Vechi (Ordinul Ministrului Culturii nr. 207 din 14.08.2014).

2014 – Includerea Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi în calitate de unitate autonomă în componența Parcului Național “Orhei” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 923 din 12.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei”). 

© Gheorghe Postică