Despre noi

Fauna Rezervației Orheiul Vechi
 

Fauna reprezintă un alt element prin care se profilează originalitatea şi unicitatea Rezervaţiei Orheiul Vechi.

Diversitatea hidro-geologică şi vegetală a zonei Orheiului Vechi a determinat dezvoltarea în spaţiul respectiv a unei faune destul de variate, care acoperă practic toate nişele ecologice.

 În cadrul complexului istorico-natural sunt înregistrate 144 specii faunistice vertebrate, inclusiv 18 specii de mamifere, 91 specii de păsări, 9 specii de reptile, 2 specii de amfibii, 6 specii de ihtiofaună, precum şi un număr important de insecte şi moluşte, toate acestea fiind concentrat în 7 ecosisteme: pădure, pajişti de stepă, lunci, stâncării, râu, agrocenoze şi localităţi rurale.

Nişa ecologică forestieră este populată de 79 specii de vertebrate, inclusiv: 11 specii de mamifere, dintre care sunt 3 specii rare (Jderul de pădure-Martes Martes, Pisica sălbatică-Felis silvestris, Noptar bechstein- Myotis bechsteini); 59 specii de păsări, dintre care 4 sunt specii periclitate (Acvila pitică- Hieraaetus pennatus, Acvila ţipătoare mică-Aquila pomarina, Buhna mare-Bubo Bubo, Erete alb-Circus macrourus), 4 specii sunt vulnerabile (Ciocănitoarea verde-Piscus viridis, Erete vânăt-Circus cyaneus, Vânturel mic-Falco naumanni, Viespar-Pernis apivorus), 3 specii sunt rare (Ciuful pitic-Otus scops, Porumbelul de scorbură- Columba oenas, Vânturel de seară–Falco vespertinus); 5 specii de reptile, inclusiv 2 specii vulnerabile (Şarpele liu Esculap-Elaphe longissima Laurenti, Şarpele cu abdomenul galben-Coluber jugularis), 1 specie rară (Vipera comună -Vipera berus) şi 2 specii de amfibii (broasca râioasă verde şi brotăcel).

 Nişa ecologică de stâncărie este populată de 36 specii de vertebrate, inclusiv: 9 specii de mamifere, dintre care 6 sunt specii rare (Noptar natteri-Myotis nattereri, Noptar bechştein-Myotis bechsteini, Noptar cu mustăţi-Myotis mystacinus, Noptar cu urechi ascuţite-Myotis blythii, Noptar de apă-Myotis daubentoni, Noptar de iaz-Myotis dasycneme); 23 specii de păsări, dintre care 3 sunt specii pereclitate (Acvilă pitică – Hieraaetus pennatus, Acvilă ţipătoare mică–Aquila pomarina, Erete alb–Circus macrourus, Hoitar – Neophron pervnopterus), 3 sunt specii vulnerabile (Erete vânăt – Circus cyaneus, Mierla de piatră-Monticola saxatilis, Vânturel mic – Falco naumanni), 1 specie rară (Vânturel de seară – Falco vespertinus) şi 4 specii de reptile, inclusiv 2 specii vulnerabile (Şarpele liu Esculap-Elaphe longissima Laurenti, Şarpele cu abdomenul galben-Coluber jugularis).

Nişa ecologică de stepă este populată de 12 specii de vertebrate, inclusiv: 4 specii de mamifere, dintre care se evidenţiază multiplele colonii de popândău cu pete; 4 specii de păsări şi 4 specie de reptile, dintre care o specie vulnerabilă (Şarpele cu abdomenul galben-Coluber jugularis şi o specoie rară (Vipera comună-Vipera berus).

Nişa ecologică de luncă este populată de 13 specii de vertebrate, inclusiv 2 specii de mamifere8 specii de păsări, dintre care una vulnerabilă (Mierla de piatră-Monticola saxatilis); 3 specii de reptile, dintre care o specie rară (Vipera comună-Vipera berusşi 1 specie de amfibii.

Nişa ecologică agrară este populată de 29 specii de vertebrate, inclusiv 2 specii de mamifere25 specii de păsări, dintre care o specie vulnerabilă (Ciuf de câmpie-Asio flammeus); 1 specie de reptile şi 1 specie amfibii.

Nişa ecologică acvatică adăposteşte 22 specii de vertebrate, inclusiv 1 specie de mamifere rare (Noptar de apă-Myotis daubentoni); 13 specii de apă; 1 specie de reptile şi 6 specii de ihteofaună, dintre care o specie vulnerabilă (Ocheana mare-Rutilus frisii Nordmann), moluşte, raci. Un element specific al nişei ecologice acvatice îl reprezintă păsările domestice (gâşte şi raţe) din satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, care sunt omniprezente în apa Răutului.

Nişa ecologică antropică este populată de 15 specii de vertebrate, inclusiv de 5 specii de mamifere, dintre care 2 sunt specii rare (Noptar de apă-Myotis daubentoni, Noptar de iaz-Myotis dasycneme); 7 specii de păsări; 1 specie de reptile şi 1 specie de amfibii.

Fauna din zona Orheiului Vechi cuprinde mai multe specii rare, ocrotite prin legea de stat a Republicii Moldova, unele dintre acestea fiind înscrise în Cartea Roşie a Moldovei, a ţărilor vecine (România, Ucraina), în Lista Roşie a Europei (IUCN), a lumii (World Red List) etc.

Printre animalele vertebrate din teritoriul dat deosebim: 5 specii periclitate, 10 specii vulnerabile şi 10 specii rare (v. Tabelul Nr. 1), iar printre insecte deosebim 8 specii periclitate, 17 specii vulnerabile. 

Tabelul nr. 1. Date statistice privind speciile de animale rare din zona Orheiului Vechi

 

Nr.

 

Clasa

Categorii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Total

Ex

E

V

R

I

O

K

Rt

 

1.        

MAMIFERE

 

 

1

6

 

 

 

6

13

2.        

PĂSĂRI

 

5

6

3

4

 

3

6

29

3.        

REPTILE

 

 

2

1

 

1

 

 

4

4.        

IHTIOPHAUNA

 

 

1

 

 

 

 

 

1

5

INSECTE

 

8

17

 

 

 

2

 

25

 

Total

0

13

27

10

4

1

3

12

72

În Cartea Roşie a Moldovei figurează 20 de specii de vertebrate şi 27 specii de insecte din zona Orheiului Vechi, iar în Lista Roşie a Europei 3 specii (v. Tabelul nr. 2). O specie de şerpi cunoscuţi în regiunea Orheiului Vechi (Elaphe longissima) figurează în cartea Roşie Mondială. Patru specii de şerpi din regiunea Orheiului Vechi sunt incluse în Lista Convenţiei de la Berna ca specii periclitate în Europa.

Tabelul nr. 2. Date statistice privind speciile de animale rare din zona Orheiului Vechi înscrise în Cartea/Lista Roşie

Nr.

Clasa

Cartea Roşie a Moldovei

Lista Roşie a Europei

1

MAMIFERE

3

1

2

PĂSĂRI

12

2

3

REPTILE

4

 

4

IHTEOPHAUNA

1

 

5

INSECTE

27

 

 

Total

47

3

Tabelul Nr. 3. Specii de animale rare din zona Orheiului Vechi incluse în Cartea/Lista Roşie a Moldovei, Europei, României şi Ucrainei.

 

Nr.

Faună

Ordine/Specii

 

Ecosisteme

 

Categoria

Cartea/Lista Roşie

Moldova

Europa

România

Ucraina

I

Mamifere

 

 

 

 

 

 

 

1.        

Erinaceus europaeus L.

Ariciul

Pădure, Sat

VIII

Rt

 

 

 

 

2.        

Felis silvestris Schreber

Pisica sălbatică

Pădure

III

V

*

 

 

 

3.        

Martes foina erxleben

Jderul de piatră

Stâncării

VIII

Rt

 

 

 

 

4.        

Martes martes L.

Jderul de pădure

Pădure, stâncării

IV

R

*

 

 

 

5.        

Meles meles L.

Bursucul

Pădure

VIII

Rt

 

 

 

 

6.        

Myotis blythii Tomes

Noptar cu urechi ascuţite

Stâncării

IV

R

 

 

 

 

7.        

Myotis dasycneme Boie

Noptar de iaz

Stâncării, localităţi

IV

R

 

 

 

 

8.        

Myotis bechsteini Kuhl

Noptar Bechştein

Pădure, Stâncării

IV

R

*

 

 

 

9.        

Myotis daubentoni Kuhl.

Noptar de apă

Pădure, Stâncării, Localităţi

IV

R

 

 

 

 

10.     

Myotis nattereri Kuhl

Noptar natteri

Stâncării

VIII

Rt

 

 

 

 

11.     

Sciurus vulgaris L.

Veveriţa

Pădure

VIII

Rt

 

 

 

 

12.     

Spermophilus suslicus citellus L. Guldenstaedt

Popândăul cu pete

Stepă

IV

R

 

*

 

 

13.     

Talpa europaea L.

Cârtiţa

Pădure, stepă, Luncă, agrocenoze

VIII

Rt

 

 

 

 

14.     

Vulpes vulpes L.

Vulpea

Pădure, Stâncării

VIII

Rt

 

 

 

 

 

Păsări

 

 

 

 

 

 

15.     

Accipiter gentilis L.

Uliu porumbar

Pădure

V

I

 

 

 

 

16.     

Accipiter nisus L.

Uliu păsărar

Pădure

V

I

 

 

 

 

17.     

Alcedo atthis L.

Pescăruşul albastru

Stâncării

V

I

 

 

 

 

18.     

Aquila pomarina Brehm.

Acvilă ţipătoare mică

Pădure, Stâncării

II

E

*

 

 

 

19.     

Asio flammeus Pont.

Ciuf de câmpie*

Stepă

III

V

*

 

 

 

20.     

Asio otus L.

Ciuful de pădure

Pădure

VII

K

 

 

 

 

21.     

Athene noctua Scop.

Cucuveaua

Agrocenoze

VIII

Rt

 

 

 

 

22.     

Bubo bubo L.

Buhna Mare

Pădure

II

E

*

 

 

 

23.     

Buteo buteo L.

Şorecar comun

Pădure

VIII

Rt

 

 

 

 

24.     

Circus cyaneus L.

Erete vânăt

Pădure, stâncării

III

V

*

 

 

 

25.     

Circus macrourus Gm.

Erete alb

Pădure, stâncării

II

E

*

*

 

 

26.     

Columba oenas L.

Porumbelul de scorbură

Pădure

IV

R

*

 

 

 

27.     

Columba palumbus L.

Porumbelul gulerat

Agrocenoze

VIII

Rt

 

 

 

 

28.     

Crex crex L.

Cristelul

Luncă

VII

K

 

*

 

 

29.     

Falco naumanni Fleisch.

Vânturel mic

Pădure, Stâncării

III

V

*

*

 

 

30.     

Falco subbuteo L.

Şoimul rândunelelor

Stepă

VII

K

 

 

 

 

31.     

Falco tinnunculus L

Vânturel roşu

Stâncării, Agrocenoze

VIII

Rt

 

 

 

 

32.     

Falco vespertinus L.

Vânturel de seară

Pădure, stâncării

IV

R

 

 

 

 

33.     

Hieraaetus pennatus Gm.

Acvilă pitică

Pădure, stâncării

II

E

*

 

 

 

34.     

Milvus migrans Bodd.

Gaie neagră

Pădure, luncă

V

R

 

 

 

 

35.     

 Monticola saxatilis L.

Mierla de piatră

Stâncării

III

V

*

 

 

 

36.     

Neophron pervnopterus L.

Hoitar

Stâncării

II

E

*

 

 

 

37.     

Otus scops L.

Ciuful pitic

Pădure

IV

R

 

 

 

 

38.     

Pernis apivorus L.

Viespar

Pădure

III

V

*

 

 

 

39.     

Phasianus colchicus L.

Fazanul

Pădure

VIII

Rt

 

 

 

 

40.     

Piscus viridis L.

Ciocănitoare verde*

Pădure

III

V

*

 

 

 

 

Reptile

 

 

 

 

 

 

 

41.     

Coluber jugularis L.

Şarpele cu abdomenul galben

Pădure, stâncării, stepă

III

V

*

 

 

 

42.     

Coronella austriaca Laur

Şarpele de alun*

Pădure

VI

O

*

 

 

 

43.     

Elaphe longissima Laurenti

Şarpele liu Esculap

Pădure, stâncării

III

V

*

 

 

 

44.     

Vipera berus L.

Vipera comună

Pădure, stepă, luncă

IV

R

*

 

 

 

 

Ihteofauna

 

 

 

 

 

 

 

45.     

Rutilus frisii Nordmann

Ocheana mare

Râu

III

V

*

 

 

 

46.     

Upupa epops L.

Pupăza

Stâncării

VIII

Rt

 

 

 

 

Tabelul Nr. 4. Specii de insecte rare din zona Orheiului Vechi incluse în Cartea/Lista Roşie a Moldovei, Europei, României şi Ucrainei.

 

Nr

Insecte

Ordine/Specii

 

Ecosisteme

 

Categoria

Cartea/Lista Roşie

Moldova

IUCN

România

Ucraina

I

Mantoida

 

 

 

 

 

 

1.        

Mantis religiosa (L.,)

Călugăriţa

Pădure

III

V

*

*

 

 

II

Coleoptera

 

 

 

 

 

 

 

2.        

Calosoma Sycophanta (L.,)

Calosomă mirositoare

Pădure

II

E

*

*

 

 

3.        

Cerambys cerdo (L.,)

Croitorul Stejarului

Pădure

III

V

*

 

 

 

4.        

Carabus clathratus (L.,)

Cărăbuşă clacthratus

Pădure

III

V

*

*

 

 

5.        

Cerophitum elateroides (Latrelle)

Cerofita

Pădure

II

E

*

*

 

 

6.        

Elater ferruginesus (L.,)

Pocnitor roşcat

Pădure

III

V

*

 

 

 

7.        

Ischnoides sanguinicollis (Panzer)

Pocnitor işnoides

Pădure

III

V

*

 

 

 

8.        

Lucanus Cervus (L.,)

Vaca popii (rădaşcă)

Pădure

III

V

*

 

 

 

9.        

Morimus funereus (Mulsant)

Croitor cenuşiu

Pădure

III

V

*

 

 

 

10.     

Orictes nasicornis (L.)

Caraban

Pădure

III

V

*

 

 

 

11.     

Porthmidius austriacus (Schrank)

Pocnitor portmidus

Pădure

II

E

*

 

 

 

12.     

Rosalina alpina (L.,)

Croitor alpin

Pădure

II

E

*

 

 

 

III

Hyminoptera

 

 

 

 

 

 

 

13.     

Bambus paradoxus (Dalla Toree)

Bondar paradox

Pădure

II

E

*

 

 

 

14.     

Bombus argillaceus (Scopoli)

Bondar de argilă

Pădure

II

E

*

*

 

 

15.     

Megachile rotundata (Fabricius)

Albină megahilă

Pădure

III

V

*

 

 

 

16.     

Scolia maculata (Drrury)

Vespie gigantică

Pădure

III

V

*

 

 

 

17.     

Xilocopa valga (Gerstaecker)

Albină valgă

Pădure

III

V

*

 

 

 

IV

Diptera

 

 

 

 

 

 

 

18.     

Satanas gigans (Eversmann)

Muscă gigantică

Pădure

II

E

*

 

 

 

V

Lepidoptera

 

 

 

 

 

 

 

19.     

Aglia tau (L.,)

Fluture agia

Pădure

III

V

*

 

 

 

20.     

Callimorfpha quadripunctaria (Poda)

Arctidă hera

Pădure

III

V

*

 

 

 

21.     

Dolbina elegans (Bang-Nass)

Porumbac dolbina

Pădure

VII

K

*

 

 

 

22.     

Eudia pavonia (L.,)

Ochi de păun mic

Pădure

III

V

*

 

 

 

23.     

Iphiclides podalirius (L.,)

Podalir

Pădure

III

V

*

 

 

 

24.     

Manduca atropos (L.,)

Porumbac „cap mort”

Pădure

VII

K

*

 

 

 

25.     

Marumba quercus (Denis et. Schiff.)

Porumbacul stejaului

Pădure

III

V

*

 

 

 

26.     

Papilo machaon (L.,)

Mahaon

Pădure

II

E

*

 

 

 

27.     

Saturnia pyri (Denis et. Schiff.)

Ochi de păun mare

Pădure

III

V

*

 

 

 

În Lista Mondială a Păsărilor (Bird Live International) Crex crex L., Falco vespertinus L. şi Circus macrourus sunt incluse ca specii periclitate (Near-threatened), iar Falco naumanni Fleisch ca specie vulnerabilă (http://www.bsc-eoc.org/avibase/).

Speciile Falco naumani şi Circus macrourus sunt incluse în lista speciilor de protejare globală – IUCN 2004, iar speciile Spermophilus suslicus Guldenstaedt, Falco naumanni Fleisch. şi Crex crex L. figurează în Cartea Roşie a Europei.

Dintre fauna din zona Orheiului Vechi, în lista cu statut de protejare nesatisfăcătoare în Europa (European Threatened Status – ETS 2004) sunt incluse 13 specii de păsări, dintre care Milvus migram are statut „VU” (vulnerable), Ciconia nigra şi Hieraetuspenatus statut „R” (rare), Circus macrourus – ”EN” (endangered), Aquila pomarina – „D” (declining), iar restul speciilor au statut – „H” (depleted).

Din mamifere liliacul Miotis bechsteini cu statut „VU” şi Felis silvestris cu statut „EN” sunt incluse în „World Red List 2000” ca specii cu protecţie deosebită.

Din reptile în acelaşi registru sunt incluse Coluber jugularis şi Coronella austriaca cu statut ”EN”, iar din amfibii Hila arborea şi Bombina bomhina cu statut „LR”. 

©  Dr. Nicolae Corcimaru, Dr. Nicolae Zubcov

COMPONENTE PUBLICE ŞI PRIVATE ÎN REZERVAȚIA ORHEIUL VECHI
 
 

Rezervaţia cultural-naturală Orheiul Vechi cuprinde:

Proprietăți de stat:

– Terenuri cu vestigii arheologice, administrate de Ministerul Culturii prin intermediul Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi;

– Spaţii silvice, de stâncărie și pajiști de stepă, administrate de către Agenția de Stat pentru silvicultură „Moldsilva” din raioanele Orhei și Criuleni și de către Parcul Național “Orhei”.

– Galeriile subterane rupestre Brănești;

Proprietăți private:

– Parcele de teren arabil (inclusiv cu vestigii arheologice) și gospodării tradiționale rustice ale cetățenilor din satele Trebujeni, Butuceni și Monrovia, parțial din satul Mașcăuți;

–  Pensiuni turistice și locuinţe tradiţionale din aceste sate.

– Case de vacanță ale unor oameni de știință, artiști etc.

Proprietăți comunale:

– Terenuri și pășuni arabile, edificii de menire socială și administrativă aflate în proprietatea comunelor Trebujeni și Mașcăuți.

Proprietăți publice:

– Gospodării tradiționale aflate în proprietatea unor asociații obşteşti non-guvernamentale.

Zona de protecţie a Rezervaţiei cuprinde:

Proprietăți de stat:

– Spaţii forestiere, de stâncărie şi pajiști de stepă, administrate de către Agenția de Stat pentru silvicultură „Moldsilva” din raioanele Orhei, Criuleni și Dubăsari și de către Parcul Național „Orhei”;

– Teritoriul penetenciarului Brănești, administrat de către Ministerul Afacerilor Interne.

Proprietăți private:

– Parcele arabile (inclusiv cu vestigii arheologice) și gospodării tradiționale săteşti ale cetățenilor din satele Furceni, Brănești, Susleni, Holercani, Piatra, Mărcăuți, Molovata și Mașcăuți;

– Pivniţele Brăneşti.

Proprietăți comunale:

– Terenuri agricole și pășuni situate pe proprietățile comunei Ivancea (satele Furceni, Brănești), Susleni – raionul Orhei, Holercani – raionul Dubăsari și Mașcăuți – raionul Criuleni.

CADRUL LEGAL ŞI NORMATIV AL REZERVAȚIEI ORHEIUL VECHI