GEOLOGIE, HIDROLOGIE

  1. Cadastrul de Stat al Apelor. Republica Moldova. Anul 2004. Chişinău, 2006.
  2. Ionesi L., Ionesi B., Roşca V., Lungu A., Ionesi V., Sarmaţianul mediu şi superior de pe Platforma Moldovenească, Ed. Academiei Romane, Bucureşti, 2005, 558 p.
  3. Roşca V. Stratigrafia Basarabului de pe Platforma Moldovenească, In: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală: Buletin Ştiinţific, Serie Nouă, Volumul 1 (14), Chişinău, 2004, p. 237-259.
  4. Roşca V. Aspecte paleogeografice ale sarmaţianului din Basarabia, In: Materialele conferinţei ştiinţifice dedicate comemorării centenarului de la fondarea „Societăţii naturaliştilor şi a amatorilor de ştiinţe naturale din Basarabia” (29-30 martie 2004) / Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău, 2004, p. 41-43.
  5. Roşca V., Cemîrtan G. Geologia zonei complexului muzeal Orheiul Vechi. In: Materialele conferinţei ştiinţifice dedicate comemorării centenarului de la fondarea „Societăţii naturaliştilor şi a amatorilor de ştiinţe naturale din Basarabia” (29-30 martie 2004) / Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău, 2004, p. 45-49.
  6. Верина В.Н. Особенности гидрографии и гидрологии бассейна р. Рэут, In: Ученые записки Тираспольского гос. пед. ин-та им. Т.Г.Шевченко, вып. IX. Кишинев, Картя молдовеняскэ, 1960.
  7. Кравчук Ю.П., Верина В.Н., Сухов И.Н. Заповедники и памятники природы Молдавии. Кишиев, Штиинца, 1976.
  8. Ресурсы поверхностных вод СССР (1963, 1976, 1978, 1980, 1986). Том 6, Украина и Молдавия, вып. 1, Гидрометеоиздат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *