Gospodăria tradiţională “Golovei Ana”

Gospodăria tradiţională „Golovei Ana” este amplasată în s. Morovaia, r. Orhei, pe versantul de Sud-Vest a promontoriului Butuceni în partea de deal a drumului central. Vecinătăţi de la stânga la dreapta: cet Solomon Andrei, promontoriul Butuceni, cet. Lebedenco Constantin;

Gospodăria reprezintă: Casa; Sarai cu cuptor de copt pâine şi adăpost de lemne; Cuptoraş acoperit; Bucătărie de vară; Parcele de grădină; Împrejmuiri din piatră pe perimetru şi în interiorul curţii;

Casa are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile  9.4 x  6.0 m. Faţada principală este simetrică. Pe axa centrală se află intrarea principală. Din ambele părţi a intrării principale se află câte două ferestre, care iluminează casa cea mare şi dormitorul-bucătărie. Principalul element compoziţional a vederii din faţă este prispa cu coloane.

Divizarea casei în interior este de tip tricameral, tradiţional în zonă şi constituie următoarele elemente: tinda, casa cea mare, dormitor-bucătărie, cămară

Pereţii casei sunt construiţi din piatră brută cu argilă. Exteriorul şi interiorul este tencuit cu argilă (lut) în amestec cu paie, pleavă şi băligar. Acoperişul este executat din lemn de pădure şi foi de ardezie (în varianta autentică a fost utilizat stuful). Uşile, ferestrele sunt confecţionate din lemn de copaci conferi. Coloanele, prispa şi treptele la scară sunt confecţionate din piatră moale, executate de meşteri populari (piatră modelată).

Casa inventariată reprezintă obiectiv  autentic, cu excepţia acoperişului care este executat din foi de ardezie (în varianta iniţială a fost utilizat stuful).

Împrejmuirile din piatră sunt de asemenea foarte pitoreşti şi dau valoare deosebită acestei curţi.

În întregime gospodăria se află într-o stare de conservare bună, este originală şi reprezintă o arhitectură tradiţională autentică. Proprietara Golovei Ana întreprinde măsuri regulate de întreţinere a casei, însă nu are o pregătire specială, care iar da noţiuni despre patrimoniul istorico-cultural din zonă. Dânsa este pensionară şi are posibilităţi financiare  foarte limitate. 

Acoperirea casei cu stuf de baltă, în locul foilor de ardezie,  ar da un aspect  veritabil de epocă.

Pentru protejarea complexului sunt necesare monitorizări periodice de cel puţin o dată pe an şi de încheierea unui contract de parteneriat cu primăria Trebujeni, în scopul realizării unui concept unic de protejare a patrimoniului tradiţional şi dezvoltare a turismului

Prezentul text a fost elaborat în baza observaţiilor vizuale, materialelor desenate şi imaginilor fotografice.

© Constantin Andruşceac, 20.12.2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *