Română      Русский      English
Prima pagină  »  Rezervația  »  Descrierea
Descrierea Rezervației Orheiul Vechi

Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi reprezintă o instituţie de drept public, subordonată Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Ocupă teritoriul comunei Trebujeni (satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia), raionul Orhei și spații adiacente din satele/comunele vecine, în locul intersecției raioanelor Orhei (com. Ivancea, com. Piatra, s. Susleni), Criuleni (s. Mașcăuți) și Dubăsari (s. Holercani, s. Marcăuți și s. Molovata).

Rezervaţia are statut de sit cultural-natural de importanţă naţională, stabilit prin art. 6 al Legii nr.251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.

Cuprinde bunuri de patrimoniu istorico-cultural (situri arheologice, complexe rupestre, complexe de arhitectură vernaculară, obiective etnografice), aşezări tradiţionale (satele Trebujeni, Butuceni, Morovaia), bunuri de patrimoniu natural (ansambluri geologice şi peisagistice, de floră şi faună), suprafeţe terestre şi acvatice în care se efectuează valorificarea reglementată a resurselor naturale, se practică activităţi agricole, industriale şi turistice.

Rezervaţia este parte componentă a Parcului Național Orhei, fiind unitate autonomă cu administraţie proprie. Parcul Național Orhei este amplasat în partea centrală a Republicii Moldova în zona istorico-geografică Codrii Orheiului, la 46 km la nord de la or. Chişinău.

Suprafaţa totală a Parcului este de 33792,09 ha, inclusiv: 19509,51 ha terenuri proprietate publică a statului (18551,4 ha fond forestier de stat), 4404,87 ha terenuri proprietate a autorităţilor publice locale şi 9877,71 ha terenuri proprietate privată.

Rezervația este amplasată la marginea de est a Parcului Național Orhei. Aceasta are o suprafaţă de 4978,99 ha și o zonă de protecție de 6085,57 ha. Perimetrul Rezervației este de 43517,29 m, iar perimetrul zonei de protecție de 48647,86 m. Rezervaţia cuprinde teritoriul comunei Trebujeni (satele Trebujeni, Butuceni și Morovaia) - 3924,60 ha și parțial teritorii adiacente din comunele/satele învecinate: Ivancea (satele Furceni și Brănești) – 381,57 ha, Susleni - 8,06 ha, Mașcăuți – 647,17 ha și Molovata - 17,59 ha.

Zona de protecţie a Rezervaţiei cuprinde teritorii din comunele/satele Trebujeni - 68,35 ha, Susleni – 633,76 ha, Piatra – 338,60 ha, Ivancea (satele Furceni și Brănești) – 1255,18 ha, Mașcăuți – 2597,97 ha, Holercani – 479,42 ha, Mărcăuți – 232,16 ha, Molovata – 480,13 ha.

În partea centrală a Rezervaţiei este delimitat Peisajul Arheologic Orheiul Vechi nominalizat în anul 2015 pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Peisajul arheologic ocupă o suprafață de 539,12 ha cu un perimetru de 13232,04 m şi are o zonă de protecţie cu suprafaţa de 10525,433 ha, care corespunde spațiului Rezervației.

Drepturile de proprietate din cadrul Rezervaţiei Orheiului Vechi sunt stipulate în articolul 11 al Legii nr. 251-XVI din 4 decembrie 2008 cu privire la crearea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi: „Articolul 11. Exercitarea dreptului de proprietate asupra componentelor rezervaţiei. (1) Componentele rezervaţiei - terenurile cu monumente istorico-culturale şi naturale care alcătuiesc Complexul muzeal „Orheiul Vechi", monumentele naturii care formează Rezervaţia peisagistică „Trebujeni" (436 ha) şi masivele de pădure administrate de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva" - constituie proprietate de stat. (2) Terenurile agricole şi de păşunat, terenurile ce fac parte din Rezervaţia peisagistică „Trebujeni" (64 ha), edificiile şi instituţiile de menire socială, drumurile aflate în proprietatea comunelor Trebujeni, Ivancea, Susleni, Holercani şi Maşcăuţi constituie proprietăţi ale comunelor respective. (3) Terenurile de pământ arabil aparţinând localnicilor şi gospodăriile ţărăneşti, pensiunile turistice şi casele de vacanţă constituie proprietate privată. (4) Particularităţile privind exercitarea dreptului de proprietate asupra componentelor rezervaţiei sunt stabilite de prezenta lege, de legislaţia civilă, urbanistică şi funciară a Republicii Moldova”.

© Gheorghe PosticăPrima pagină  »  Rezervația  »  Descrierea

© 2020 Orheiul Vechi Rezervația Cultural-Naturală
PAGINA ÎN SUS