Română      Русский      English
Prima pagină  »  Rezervația  »  Istoricul
Etapele formării Rezervaţiei Orheiul Vechi

Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi este succesoarea de drept a Rezervației de Stat Orheiul Vechi creată prin Hotărârea de Guvern a RSS Moldoveneşti nr. 77 din 15 martie 1968.

Pe parcursul anilor, statutul acestei instituției s-a modificat, parcurgând 12 etape de bază:

1968 – Crearea Rezervaţiei de Stat Orheiul Vechi  şi punerea sarcinii de administrare a instituţiei pe seama Ministerului Culturii (Hotărârea Guvernului RSSM nr. 77 din 14 martie 1968).

1969 – Formarea Complexul istorico-arheologic Orheiul Vechi - filială a Muzeului de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal din or. Orhei (Ordinul Ministrului Culturii nr. 42  din 14 februarie 1969).

1974 – Reorganizarea instituţiei în Complexul istorico-arheologic Orheiul Vechi - filială a Muzeului de Stat de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal (Ordinul Ministrului Culturii nr. 293-a din 3 iunie 1974).

1975 – Formarea instituţiei publice autonome: Complexul Muzeal Orheiul Vechi, cu sediul în s. Butuceni (Ordinul Ministerului Culturii nr. 10-c, din 13 ianuarie 1975).

1985 – Reorganizarea instituţiei în Complexul Muzeal Orheiul Vechi cu filiala Conacul Ivancea (Ordin Ministerului Culturii 131-k din 8 august 1985 şi Ordinul nr. 327 din 3 septembrie 1985).

1987 – Reorganizarea instituţiei în Complexul Muzeal Orheiul Vechi - filială a Muzeului de Istorie al RSSM (Ordinul Ministrului Culturii nr. 164 din 28 mai 1987).

1991 – Reorganizarea instituţiei în Complexul Muzeal Oraşul medieval Orheiul Vechi - Întreprindere Mică Autogestionară (Ordinul Ministrului Culturii nr. 210 din 17 octombrie 1991).

1993 – Reorganizarea întreprinderii în instituţia publică Complexul Muzeal Oraşul medieval Orheiul Vechi  (Ordinul Ministrului Culturii nr. 01/1 din 4 ianuarie 1993, Statut aprobat prin nr. 47 din 12 februarie 1993, Înregistrată la Ministerul Justiţiei la 22 martie 1993, nr. 10202421).

2004 – Modificarea denumirii instituţiei în Complexul Muzeal Orheiul Vechi (Ordinul Ministrului Culturii nr. 323 din 28 octombrie 2004).

2008 – Instituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi (Legea nr. 251-XVI privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi din 4 decembrie 2008).

2009 – Formarea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi (Hotărârea Guvernului nr. 228 cu privire  la constituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi din 23 martie 2009).

2009 - Reorganizarea Complexului muzeal Orheiul Vechi în instituţia publică Rezervaţia cultural-naturală Orheiul Vechi (Ordinul Ministrului Culturii nr. 274 din 23.12.2009).

2014 - Delimitarea în cadrul Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi a unității de patrimoniu cultural Peisajul Arheologic Orheiul Vechi (Ordinul Ministrului Culturii nr. 207 din 14.08.2014).

2014 - Includerea Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi în calitate de unitate autonomă în componența Parcului Național "Orhei" (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 923 din 12.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei”). 

© Gheorghe PosticăPrima pagină  »  Rezervația  »  Istoricul

© 2020 Orheiul Vechi Rezervația Cultural-Naturală
PAGINA ÎN SUS