Română      Русский      English
Prima pagină  »  Rezervația  »  Misiunea
Misiunea Rezervației Orheiul Vechi

Rezervaţia cultural-naturală Orheiul Vechi este o instituţie de drept public, fără scop patrimonial, aflată în serviciul societăţii şi deschisă publicului.

Misiunea prioritară a Rezervaţiei constă în prezervarea patrimoniului cultural şi natural aflat pe teritoriul administrat. Totodată, Rezervaţia asigură cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural.

Prezervarea patrimoniului se realizează prin evidenţa, documentarea, monitorizarea, conservarea şi ocrotirea acestuia.

Cercetarea patrimoniului în cuprinsul Rezervaţiei urmăreşte în mod prioritar stabilirea gradului de conservare şi elaborarea măsurilor adecvate de prezervare a acestuia. Totodată, cercetarea  în cuprinsul Rezervaţiei urmăreşte desluşirea proceselor şi fenomenelor naturale, istorice şi culturale din trecut şi prezent. Cercetarea patrimoniului în cadrul Rezervaţiei se realizează în mod prioritar prin metode non-invazive, metodele intruzive de cercetare fiind minimale cu putinţă.

Valorificarea patrimoniului Rezervaţiei se face prin integrarea acestuia în sfera serviciilor sociale, educaţionale, turistice, economice şi urbanistice. Totodată, patrimoniul Rezervaţiei se valorifică prin organizează expoziţiilor, manifestărilor cultural-ştiinţifice, atelierelor de creaţie, publicaţii de specialitate etc. Indiferent de formele de valorificare, acestea nu vor aduce prejudicii patrimoniului Rezervaţiei.

În acelaşi timp, realizarea misiunii Rezervaţiei se află în legătură directă cu capacitatea managerială, umană şi tehnică a Instituţiei.Prima pagină  »  Rezervația  »  Misiunea

© 2020 Orheiul Vechi Rezervația Cultural-Naturală
PAGINA ÎN SUS