Română      Русский      English
Prima pagină  »  Rezervația  »  Peisajul cultural
Peisajul cultural Orheiul Vechi

În conformitate cu “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention” (WHC.12/1, July 2012), Rezervaţia Orheiul Vechi este definită drept Peisaj Cultural, respectiv, drept operă formată de natură şi om.

În calitate de Peisaj Cultural Rezervaţia Orheiul Vechi reprezintă o îmbinare perfectă de elemente naturale şi antropice, care ilustrează o evoluţie continuă a societăţii şi aşezărilor umane pe parcursul mai multor milenii, sub influenţa permanentă şi în strânsă legătură cu mediul geografic, relaţiile sociale, economice şi culturale de ordin intern şi extern.

Rezervaţia Orheiul Vechi este atribuită celei de-a doua categorii de peisaje culturale stabilite de Operational Guidelines, definită drept Peisaj Evoluat Organic, dat fiind că acesta rezultă din exigenţe de origini sociale, economice, administrative şi religioase, atingând forma sa actuală prin asociere şi dialog cu mediul natural. Or, Peisajul Cultural Orheiul Vechi reflectă aceste procese în evoluţie, în formele lor şi compoziţia lor.

O particularitate fundamentală a Peisajului Cultural Orheiul Vechi constă în faptul că acesta se încadrează în ambele sub-categorii de Peisaj Evoluat Organic, stabilite de Operational Guidelines: Peisaj Fosil şi Peisaj Viu.

În calitate de Peisaj Fosil, Orheiul Vechi păstrează sedimente geologice, multiple forme carstice şi vestigii arheologice ce ilustrează procese naturale şi culturale consumate în timpuri străvechi, dar care au conservat la suprafaţa actuală a solului urme materiale deosebit de importante din punct de vedere informaţional şi fascinate din punct de vedere peisajer şi estetic.

În acelaşi timp, în calitatea de Peisaj Viu, Orheiul Vechi conservă un rol activ în societatea contemporană, în relaţie strânsă cu modul de viaţă tradiţional în cadrul căreia procesul de evoluţie continuă. În acelaşi timp, peisajul demonstrează mărturii semnificative al evoluţiei sale în timp.

Din punct de vedre funcţional Rezervaţia Orheiul Vechi îmbină opt tipuri de peisaje:

 • Agrar (activităţi agrare tradiţionale);
 • Habitat (formarea şi amenajarea aşezărilor tradiţionale);
 • Sacral (activităţi religioase-monahale, valorificarea complexelor rupestre sacrale);
 • Recreativ (odihnă şi armonie sufletească, plăceri estetice, educarea sentimentului de frumos);
 • Îndeletnici tradiţionale (vânătoarea, pescuitul peştelui, păscutul animalelor, prepararea plantelor alimentare şi medicinale);
 • Industrial (exploatarea minelor de piatră, amplasarea în cadrul minelor subterane a întreprinderilor de producţie);
 • Prezervat (păstrarea aspectului informaţional natural, efectuarea de cercetări ştiinţifice)
 • Memorial (păstrarea patrimoniului intangibil)

Din punct de vedere cultural, Rezervaţia Orheiul Vechi cuprinde patru tipuri de peisaj:

 • Istorico-geologic (defilee, stânci, forme carstice);
 • Istorico-arheologic (vestigii arheologice preistorice, antice şi medievale);
 • Rural (cultura tradiţională ţărănească);
 • Mănăstiresc (mănăstire tradiţională ortodoxă).

© Gheorghe PosticăPrima pagină  »  Rezervația  »  Peisajul cultural

© 2020 Orheiul Vechi Rezervația Cultural-Naturală
PAGINA ÎN SUS