Română      Русский      English
Prima pagină  »  Cercetare  »  Bibliografie  »  Flora
Flora
 1. Istrati Af., Chirtoacă V., Simonov Gh., Contribuţii floristice în landşaftul natural Trebujeni, In: Congresul I al botaniştilor din Moldova, Chişinău, Ştiinţa, 1994, p. 14-15.
 2. Cartea Roşie a Republicii Moldova, Chişinău, Ştiinţa, 2001.
 3. Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova, Chişinău, 2002, 40 p.
 4. Certan C. Plante rare din rezervaţia peisajistică Trebujeni, In: Conferinţa Internaţională a tinerilor cercetători: rezumatele lucrărilor, Chişinău, 2005, p. 47.
 5. Certan C., Cuhaschi L. Flora braniştii Trebujeni, In: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Buletin Ştiinţific: Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, Serie Nouă, volumul 2 (15) Ştiinţele Naturii, Chişinău, 2005, p. 51-52.
 6. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova, Chişinău, 1999.
 7. Negru A., Ghendov V., Istrati A. Specii periclitate din rezervaţia peisagistică Trebujeni, In: Biodiversitatea vegetală a Republicii Moldova, Chişinău, 2001, p. 135-138.
 8. Negru A., Şabanov G. şi al. Plante rare din flora spontană a R.Moldova, Chişinău, 2002.
 9. Pânzaru P. Conspectul florei vasculare din pădurile de stâncării ale Republicii Moldova, In: Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova (conferinţă internaţională), Chişinău, 2006, p. 165-169.
 10. Pânzaru P., Negru A., Izverschi T. Taxoni rari din flora Republicii Moldova, Chişinău, 2002.
 11. Pânzaru P. Tipurile asociaţiilor noi din vegetaţia de stâncării din interfluviul Nistru-Prut, In: Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova (conferinţă internaţională), Chişinău, 2006, p. 242-250.
 12. Postolache Gh. Vegetaţia Republicii Moldova, Chişinău: Ştiinţa, 1995, 340 p.
 13. Гейдеман Т.С., Витко К.Р., Истратий А.И. и др. Редкие виды флоры Молдавии. Кишинев, 1982 с 103.
 14. Шабанова Г.А. Степные сообщества лесостепных территорий Молдовы, их состояние и охрана. Academician Leo Bery – 130 years. Collection of Scentific Artieles. ECotiras. Bendery. 2006.


Prima pagină  »  Cercetare  »  Bibliografie  »  Flora

© 2019 Orheiul Vechi Rezervația Cultural-Naturală
PAGINA ÎN SUS