Română      Русский      English
Prima pagină  »  Administraţia  »  Consiliul Ştiinţific
Consiliul Ştiinţific al Rezervației

Aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr.  102 din 22 mai 2015

Președinte:

1. Gheorghe POSTICĂ, Prof. univ. Dr.hab. în istorie, Viceministrul culturii

Secretar științific:

2. Ludmila PÂRNĂU, Dr. în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Membri:

3. Lazar CHIRICĂ, Conf. univ. dr. în geografie, facultatea Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova 

4. Ion Niculiţă, Prof. univ. dr. hab. în istorie, facultatea Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova 

5. Aurel Zanoci, Conf. univ. dr. în istorie, facultatea Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova

6. Sergiu Musteaţă, Conf. univ. dr. în istorie, decanul facultăţii Istorie şi Geografie a Universităţii „Ion Creangă” din Chişinău

7. Octavian Munteanu, Conf. univ. dr. în istorie, şef al catedrei Istoria Universală a Universităţii „Ion Creangă” din Chişinău

8. Sergius CIOCANU, Dr. în arhitectură, Şef Direcţie patrimoniu cultural al Ministerului Culturii.

9. Valeriu CAVRUC, dr. conf. univ. director general al Muezeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, România 

10. Varvara Buzilă, Conf. univ., dr. în istorie, secretar ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

11. Titica Ghenadie, Dr. în biologie,Laboratorul Geobotanică și Silvicultură al Institutului Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

12. Veaceslav Sîtnic, Conf. cerct., dr. în biologie, cercetător științific coordonator  al Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei

13. Valeriu Brașoveanu, Cercetător ştiinţific al Institutului de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

14. Alecu Reniţă, Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova

15. Svetlana Lazar, Preşedinte al Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi CulturalPrima pagină  »  Administraţia  »  Consiliul Ştiinţific

© 2020 Orheiul Vechi Rezervația Cultural-Naturală
PAGINA ÎN SUS