Jderul de pădure (Martes martes L.)

Ordinul  Carnivora, Familia  Mustelide.

Animal de talie mijlocie, arboricolă cu corpul alungit şi picioare scurte înzestrate cu gheare, care-i dau 

posibilitate uşor să urce pe copaci. Coada stufoasă şi lungă alcătuieşte  aproape jumătate din lungimea corpului. Blana-i  pe întreg corpul este de culoare caştaniu, iar pe piept are o pată albă-gălbuie. Pe picioare părul este de o culoare castaniu închis, aproape negru. Este  un mamifer  stenobiont. În afara pădurii nu se întâlneşte. Adăpost îşi găseşte numai în scorburile copacilor  bătrâni, în stivele de lemn ori grămezile de crengi din pădurea de pe malul drept al Răutului, unde se ascunde de condiţiile nefavorabile şi-şi naşte puii. În această ecosistemă această specie se află într-o situaţie dificilă din cauza lichidării copacilor scorburoşi şi a tăierilor rase. În aşa mod acest animal rămâne fără adăpost în timp de ploaie ori ninsoare şi fără locuri unde ar putea să-şi aducă progenitura. Prin urmare, pentru a contribui la mărirea efectivului jderului de pădure în situaţia dată este necesar de a confeţiona căsuţe şi scorburi artificiale pe care să le suspendăm pe copacii mai viguroşi unde acest animal s-ar putea adăposti în caz de timp urât şi de duşmani şi ar avea unde să-şi aducă pe lume puii. Dar până ce ea este o specie vulnerabilă inclusă în „Cartea Roşie”  a Republicii Moldova şi fără ajutorul omului va fi sortită la dispariţie.

©  Nicolai  Corcimaru,  Nicolai  Zubcov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *