Sisteme Acvatice

Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi” beneficiază de resurse naturale acvifere foarte bogate, acestea reprezentând un element esenţial al complexului. Prin mijloace specifice au fost valorificate de către om din cele mai vechi timpuri, constituind astfel, un alt tip de îmbinare a fenomenului natural cu cel cultural.Necesităţile practice l-au impus pe omul din zona Orheiul Vechi să inventeze şi să construiască diverse sisteme tehnice pentru extragerea apei potabile, acestea având forma fântânilor de diferite tipuri şi adâncimi sau de izvoare amenajate.Din punct de vedere hidrogeologic zona Orheiul Vechi este parte componentă a bazinului artezian moldovenesc. În limitele complexului istorico-natural Orheiul Vechi se evidenţiază şase orizonturi acvifere:

  • Orizontul din depozitele aluviale, aluvial-deluviale de vârstă holocenă (al-adQIV).
  • Orizontul din depozitele aluviale de vârstă Eopleistocen–Pleistocenul superior (alE-QIII).
  • Ape sporadice din depozitele eluviale, eluvial-deluviale de vârsta Pliocenului superior-Holocenă (e, ed, N23-QIV).
  • Orizontul acvifer din rocile aluviale ale Pliocenului superior (aN22-3).
  • Orizontul acvifer din rocile pachetului III al Sarmaţianului mediu (N1S23).
  • Orizontul acvifer al Sarmaţianului mediu şi inferior (N1S1– N1S22).

 

 

 

Apariţia celui de-al doilea număr al Revistei de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare

Anunț! Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” solicită oferte de preț pentru procurarea unui autoturism

Fundația de Binefacere Caritas Moldova

Instruirea ghizilor locali conform standardelor WFTGA

Concursul ”Tinerii ambasadori ai Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”