Publicații

Monografii 

Gheorghe Postică, Orheiul Vechi Cercetări arheologice 1996-2001, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, XVII, Cuvânt înainte de Victor Spinei, Iaşi Ed. Univ. Al. I. Cuza, 2006, 229 p., 125 fig., 98 foto.

 Peisajul Cultural Orheiul Vechi / aut. Gh. Postică, N. Boboc, L. Chirică, V. Buzilă, Şt. Lazu, N. Corcimari,  N. Zubcov; Coord. şt. Gh.Postică, Chişinău, CEP USM, 2010, 138 p.

ARTICOLE

Gheorghe Postică, Complexul monumental din piatră din secul XV descoperit în citadela Orheiului Vechi, In: Revista Arheologică, vol. I, nr. 2, 2005, p. 371-385.

Gheorghe Postică, Două tunuri de bronz din perioada lui Ştefan cel Mare descoperite în cetatea Orheiului Vechi, In: Arheologia Moldovei, XXVII, 2004, p. 165-176.

Г. И. Постикэ, Цитадель золотордынского города Шехр аль-Джедид (Старый Орхей, Молдова), In: Российская Археология, 2005, № 2, с. 151-155.

Георге Постикэ, Культурно-природный заповедник Орхейул Векь: проблемы управления и разработки номинационного досье для включения в Список Всемирного наследия, In: Управление всемирным наследием и глобальные вызовы современности, Москва, 2011, c. 96-101.

Gheorghe Postică, Iulia Postică, Consideraţii privind politicile muzeale în cadrul complexului Orheiul Vechi şi perspective de viitor, In: Tyragetia, s.n., vol. IV [XIX], nr. 2, 2010, 291-296.

Gheorghe Postică, Cetatea Orheiului în strategia lui Ştefan cel Mare, In: Tyragetia, s.n., vol. I [XVI], nr. 2, 2007, 9-16.

Gheorghe Postică, Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional de la Orheiul Vechi şi perspectiva includerii sitului în Lista patrimoniului mondial UNESCO, In: Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional, 2-4 august 2007, Chişinău, 2007, p. 25-31.

Gheorghe Postică, Istoricul cercetării arheologice în zona Orheiului Vechi, In: Miscellanea historica et arhaeologica in honorem professoris Ionel Cândea / Editori: Valeriu Sârbu şi Cristian Luca, Muzeul Brăilei, Brăila: Ed. Istros, 2009, p. 209-248.

Sergius Ciocanu, Schitul Trebujeni (al lui Bosie pârcălab) şi moşia Trebujeni/Butuceni din ţinutul Orhei