Ravena Râpa Morovaia

Ravena Râpa Morovaia este situată pe versantul de stânga al văii râului Răut, în marginea de nord a satului Morovaia. A fost formată în calcarele dure ale Sarmaţianului mediu. Are versanţi puternic înclinaţi, în partea inferioară aproape abrupţi, cu panta de 80-90°, în partea medie şi cea superioară cu panta mai redusă (45-50°).

În cursul de mijloc a Râpei Morovaia se află un complex carstic specific – o polie, formată în rezultatul îngemănării a mai multor doline, formate în procesul de dezvoltare a carstului atât de suprafaţă cât şi de adâncime. Pe fundalul poliei depresionare se evidenţiază spectaculos două hums-uri – martori carstici cu înălţimea circa de 50-70 m.

Altitudinea absolută a talvegului Râpei Morovaia în sectorul de mijloc constituie 45 m.

Formaţiunile carstice reprezintă forme de unicat pe teritoriul Republicii Moldova şi prin aceasta dispune de o valoare apreciabilă în scopuri patrimoniale şi turistice.

©  Nicolae Boboc, Lazar Chirică (text), Ion Chistruga, Gheorghe Postică (foto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *