Ravena Râpa Răposu

Ravena Râpa Răposu este situată pe versantul de dreapta al văii râului Răut, vis-a-vis de Biserica Naşterea Maicii Domnului din satul Butuceni. Este săpată în calcarele dure ale Sarmaţianului mediu, având formă de chei. Are versanţi puternic înclinaţi cu panta de 80-90° în cursul inferior, îndeosebi la gura de vărsare. Pe alocuri baza versantului este adâncită în calcarele mai freabile formând versanţi în surplombă. În profilul longitudinal al ravenei sunt prezente denivelări cu altitudini de peste 10 m. la vărsare râpa se îngustează, având lăţimea până la 20-30 m, iar în apropiere de talveg lăţimea scade până la 5-8 m. Pe malul stâng în regiunea de vărsare s-a format un martor carsto-eroziv, de formă ciudată care aminteşte un cap de lup.

Căderea profilului longitudinal alcătuieşte 106 m, iar panta constituie 110‰. Râpa Răposu, ca şi Râpa Culicăuca, debuşează în lunca Răutului, unde în rezultatul acumulării proluviului constituit din material argilo-nisipos cu incluziuni de blocuri masive de calcare, formează un con enorm de dejecţie (con aluvionar), care a contribuit la schimbarea cursului râului Răut spre nord-est. În acelaşi loc în albia minoră a râului Răut, datorită blocurilor de calcar transportate din Ravena Răposu, s-a format un prag (repeziş). Suprafaţa conului de dejecţie 6,28 ha, perimetrul 1,2 km. Altitudinea absolută a gurii ravenei constituie 24 m. 

La gura Râpei Răposu, conform surselor scrise, în evul mediu a fost amplasată mănăstirea pârcălabului Albu, inclusiv o bisericuţă. Circa 4 ha din aria conului de dejecţie în toamna anului 2006 a fost ilicit arat, prin aceasta distrugându-se peisajul de luncă. În anul 2012 în acest loc a fost construită o casă de vacanţă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *