Situl arheologic Furceni-Cot

Situl Furceni-Cot este amplasat la 1,5 km spre est de satul Furceni, pe suprafaţa promontoriului „Cot” orientat sud-nord, din dreapta r. Răut, format la intersecţia cu afluentul de dreapta – r. Motţa (r. Ivancea).

Reprezintă o cetatea de formă semicirculară. Sunt păstrate urmele unui val din pământ cu şanţ adiacent în partea de sud, ancorat dinspre vest pe malul priporos al unei râpi ce întretaie promontoriul Cot de la sud spre nord, iar dinspre est de malul priporos al defileului r. Motţa. Valul de pământ este deteriorat, are o înălţime de până la 2,0 m şi o lungime de circa 150 m.

În preajma cetăţii Furceni-Cot se află: aşezarea Trebujeni-Gura Selitrei la 0,2 km spre est; cetatea Trebujeni-Selitra la circa 0,6 km spre nord-est; cetatea „Trebujeni-Potârca” la 0,5 km spre sud-est, şi aşezarea „Furceni-Motţa” la 0,5 km spre sud.

Cetatea Furceni-Cot este atribuită culturii geto-dace din secolele IV-III î.Hr.

A fost descoperită de Gh. D. Smirnov în anul 1947. Cercetată vizual de către I. Hâncu în anul 1985 şi Gh. Postică în 2007.

În anul 1985 cea mai mare parte a sitului era înţelenită, iar sectorul din preajma valului era plantat cu viţă de vie. Către 2007 suprafaţa sitului nu este prelucrată agricol.

Bibliografie:

  1. Hîncu I. Cetăţi antice şi medievale timpurii din Republica Moldova, Chişinău: Universitas, 1993, p. 80-81.
  2. Hîncu I. Vetre strămoşeşti din Republica Moldova, Chişinău, 2003,
  3. Златковская Т. Д., Полевой Л. Л. Городища Прутско-Днестровского междуречья IV-III вв. до н.э. и вопросы политической истории гетов // МИА, вып. 150, Москва, 1969.
  4. Лапушнян В. Л., Никулицэ И. Т., Романовская М. А. Памятники раннего железного века / Археологическая карта МССР,  вып. 4. Кишинев, 1974б c. 45 (nr. 17: «Kot»)
  5. Смирнов Г. Д. Археологические разведки в нижнем течении р. Реут // Материалы и исследования по архнологии и этнографии Молдавии,  Кишинев, 1964.
  6. Хынку И. Г. Древнейшие памятники родного края (городища центральной Молдавии), Кишинев: Штиинца, 1992, c. 47-49.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *