Situl arheologic Furceni-Ivancea

Aşezarea Furceni-Ivancea este amplasată la distanţa de circa 1,0 km spre sud-est de la s. Furceni, pe platoul din stânga al defileului r. Motţa (Ivancea).  La distanţa de 0,2 km spre nord se află cetatea Furceni-Cot.

Aşezarea are în lungime 400 m iar în lăţime circa 100 m. Este o aşezare geto-dacică datată  în  secolele  IV-III î. Hr.

A fost descoperită în anul 1947 de către Gh. D. Smirnov.  În literatură situl figurează sub denumirea Furceni I (Gh. D. Smirnov; V. L. Lapuşnean, I. T. Niculiţă, M A. Romanovskaia).

La etapa actuală suprafaţa aşezării Furceni-Motţa este lucrată sub culturi agricole anuale. Starea sitului este satisfăcătoare.

Bibliografie:

  1. Лапушнян В. Л., Никулицэ И. Т., М. А. Романовская. Памятники раннего железного века // Археологическая карта МССР, вып. 4, Кишинев, 1974, с. 53, nr. 43 (Furcenî I).
  2. Смирнов Г. Д.. Археологические разведки в нижнем течении Реута // Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1964, c. 248-254.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *