Situl arheologic Măşcăuţi-Dealul cel Mare

Cetatea Măşcăuţi-Dealul cel Mare  este amplasată la distanţa de circa 400 m spre vest de la s. Măşcăuţi, pe terasa r. Răut numită de localnici „Dealul cel Mare”, cu altitudinea de circa 120 m din faţa părţii de est a satului Butuceni. În partea de nord promontoriul este abrupt şi inaccesibil, în partea de vest este mărginit de o râpă adâncă, iar dinspre est de o altă râpă de dimensiuni mai mici. Sistemul defensiv a fost sesizat în partea de sud şi de est pe o porţiune cu lungimea de circa 850 m. Valul de pământ are o lăţime de circa 4,0 m şi o înălţime de 0, 3 m. 

La distanţa de 0,6 km spre vest se află cetatea Măşcăuţi-Poiana Ciucului, iar vis-a-vis pe malul opus al r. Răut se află cetatea Butuceni.

Aşezarea are în lungime 700 m iar în lăţime circa 240 m. Este o cetatea geto-dacică din perioada secolelor  IV-III î. Hr., alcătuită din 2 compartimente: citadela de est (200×80 m) şi incinta de vest (620×240 m).

Situl a fost identificat de Gh. D. Smirnov în anul 1947. În anul 1999 I. Borziac a identificat valul de pământ al cetăţii geto-dace. Aşezarea a fost studiată prin săpături arheologice în anii 1999-2000 de către I. Niculiţă şi A. Zanoci (pe o suprafaţă de 343 m. p.). În anul 2006 pe teritoriul aşezării a efectuat o periegeză Gh. Postică, care a identificat cu această ocazie urmele unei construcţii din piatră.

Au fost descoperite: valuri din pământ, şanţuri adiacente, gropi, vetre, schelet uman, ceramică getică, amfore greceşti etc.

Suprafaţa cetăţii în cea mai mare parte este ocupată de imaşuri şi cariere de extras prundiş, iar în sectorul de sud-est sunt spaţii lucrate sub culturi agricole.

Starea sitului este nesatisfăcătoare. Suprafaţa cetăţii este supusă unei puternici eroziuni din cauza factorului antropic: în partea centrală a incintei de vest este amenajată o carieră de pietriş, în partea de vest locuitorii din s. Măşcăuţi extrag intens piatră decorativă.

Bibliografie:

  1. Zanoci A. Traco-geţii din bazinul Răutului Inferior. Cetatea Măşcăuţi-Dealul cel Mare // Thracians and circumpontic World, II, Chişinău, 2004, p. 45-81.
  2. Zanoci A. Unele consideraţii cu privire la vârful de săgeată din fier descoperit la Măşcăuţi-Delaul cel Mare // Studii de istorie veche şi medievală : Omagiu Profesorului Gheorghe Postică. Chişinău, Pontos, 2004, p. 137-140.
  3. Zanoci A., Matveev S. Situl traco-getic Măşcăuţi-Dealul cel Mare // Carpatica, 15, 2002, Ujgorod, p. 85-98.
  4. Никулицэ И. Т., Заноч А. Фрако-гетские поснления I тыс. н. э.  в центральных кодрах Молдовы // Carpatica, 13, Ujgorod, 2001, p. 107-115.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *