Situl arheologic Maşcăuţi-Poiana Ciucului

Situl arheologic Măşcăuţi-Poiana Ciucului se află în preajma s. Butuceni, pe malul opus al r. Răut, vis-a-vis de Biserica Naşterii Maicii Domnului, pe moşia satului Măşcăuţi, raionul  Criuleni, în locul denumit de băştinaşi Poiana Ciucului, amplasat de asupra complexului rupestru „Schitul pârcălabului Albu-Măşcăuţii”. Situl arheologic se află la distanţa de circa 3,0 km spre nord-vest-vest de la satul Măşcăuţi. Este amplasat pe marginea terasei abrupte a Răutului cu altitudinea de 132,0-138,0 m, pe locul promontoriului format la confluenţa unei râpe adânci ce întretaie terasa pe axa sud-vest-nord-est, având deschiderea în defileul Răutului. Dinspre nord şi est malurile promontoriului sunt priporoase, aproape verticale, cu urme evidente de escarpare, astfel fiind total inaccesibile. Spaţiul aflat dinspre sud şi vest reprezintă un platou deschis, cu o suprafaţă relativ orizontală, care la anumite etape istorice era barată de sisteme de fortificaţii sub forma unor valuri de pământ şi şanţuri adiacente.

La distanţa de 0,5 km spre nord (pe linie dreaptă) pe malul opus al Răutului se află complexul arheologic Butuceni, iar la distanţa de circa 0,6 km spre sud-est-est se află cetatea geto-dacică Măşcăuţi-Dealul cel Mare.

Situl arheologic are în lungime circa 400 m iar în lăţime 200-250 m. Este un sit pluristratigrafic, care conţine vestigii din perioada secolelor  IV-III î. Hr. – aşezare geto-dacă cu cetăţuie; secolele II-I î. Hr. – aşezare de tipul Poieneşti-Lucaşeuca; secolele III-IV – aşezare de tipul Sântana de Mureş-Cerneahov; secolele VIII-XI – aşezare şi, posibil, cetăţuie; secolele XII-XIV – aşezare şi secolele XV-XVI – aşezare medievală târzie.

A fost descoperită în anul 1947 de către Gh. D. Smirnov. Aşezarea a fost studiată prin sondaje şi săpături arheologice în anii 1947 de către Gh. D. Smirnov; în 1950 – Gh. B. Fedorov; 1961 – A. I. Meliukova;  1985 – Gh. Postică, I. Niculiţă; 1985 – T. Arnăut, I. Niculiţă; 2001-2003 – S. Musteaţă.

Au fost descoperite urme de fortificaţii (valuri de pământ şi şanţuri adiacente) din perioada geto-dacă şi, posibil, medievală timpurie.

Situl respectiv figurează în literatură sub denumirile: Maşcauţî I (Gh. B. Fedorov, Gh. F. Cebotarenco); Maşcauţî (Gh. B. Fedorov, Gh. F. Cebotarenco, Gh. D. Smirnov; T. Arnăut, I. T. Niculiţă et.).; Maşcauţî II (E. A. Rikman); Măşcăuţi-Cetate (S. Musteaţă).

La etapa actuală suprafaţa sitului Măşcăuţi-Poiana Ciucului este lucrată sub culturi agricole multianuale (viţă de vie şi copaci fructiferi). Fortificaţiile de suprafaţă sunt nivelate. Starea sitului la subsol este satisfăcătoare.

Bibliografie:

 1. Arnăut T. Măşcăuţi, Cronica cercetărilor arheologice 1983-1992, Bucureşti, p. 53-54;
 2. Hîncu I. Cetăţi antice şi medievale timpurii din Republica Moldova, Chişinău, 1993, p. 36-37;
 3. Niculiţă I., Arnăut T. Raport preliminar al cercetărilor arheologice din cadrul aşezării şi cetăţii Măşcăuţi din anul 1995, Chişinău, 1996;
 4. Zanoci A. Fortificaţiile geto-dacice din spaţiul extracarpatic în secolele VI-III a.Chr., Bucureşti, 1998, p.139.
 5. Musteaţă S. Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 2001 în cadrul monumentului Măşcăuţi – Cetate,  Chişinău, 2002, 22 pag. + 23 pl.
 6. Златковская Т. Д., Полевой Л. Л. Городища Прутско-Днестровского междуречья IV-III вв. до н.э. и вопросы политической истории гетов // МИА, вып. 150, Москва, 1969, c. 47-49.
 7. Лапушнян В. Л., Никулицэ И. Т., М. А. Романовская. Памятники раннего железного века // Археологическая карта МССР, вып. 4, Кишинев, 1974, с. 46, nr. 22 (Maşcauţî); c. 82, nr. 11 (Maşcauţî). 
 8. Niculiţă I.T., Otčet o rezul’tatach archeologičeskich issledovanij v zone muzejnogo kompleksa “Staryj Orhei” i prilegajiuščich teritorij v 1985 g., Chişinău, 1986;
 9. Niculiţă I.T., Severnye phrakijcy VI-I vv. do n.e., Chişinău, 1987, p. 105;
 10. Мелюкова А. И. Исследование гетских памятников в степном Поднестовье // КСИА, вып. 94, 1963.
 11. Смирнов Г. Д.. Археологические разведки в нижнем течении Реута // Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1964, c. 248-254.
 12. Рикман Э.А. Памятники сарматов и черняховской культуры / Археологическая карта Молдавии, Вып. 5, Кишинев: Штиинца, 1974, c. 106, nr. 437 (Maşcauţî II).
 13. Федоров Г. Б., Чеботаренко Г. Ф. Памятники древних славян (VI–XIII) / Археологическая карта Молдавии, Вып. 6, Кишинев: Штиинца, 1974,  с. 65, nr. 238 (Maşcauţî I); c. 98-100, nr. 281 (Maşcauţî). 

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *