Situl arheologic Morovaia

Aşezarea Morovaia este amplasată pe locul actualului sat Morovaia, pe terasa inferioară şi de mijloc a r. Răut.   În mai multe grădini cu ieşire la Răut, în anul 2006 a fost identificată ceramică din secolele XVII-XVIII. Suprafaţa aşezării este acoperită de grădini şi curţile localnicilor. Starea generală a sitului este nesatisfăcătoare.

Descoperire: Gh. Postică, 2006.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *