Situl arheologic Trebujeni-Fântâna Joiei

Aşezarea Trebujeni-Fântâna Joiei este amplasată la distanţa de circa 2,5 km spre nord-est de la s. Trebujeni, la est de drumul Trebujeni-Susleni, în locul denumit de băştinaşi „Fântâna Joiei”, la 1,0 km spre nord-est de r. Răut. Aşezarea ocupă panta de est a văii „Fântâna Joiei”, fiind mărginită spre nord-vest de locul cu denumirea „Trei fântâni”. Este orientată de-a lungul pantei de la nord-vest spre sud-est.

La distanţa de 1,3 km spre sud-vest se află aşezarea Trebujeni-Scoc, iar la circa 2,0 km – cetatea Trebujeni-Selitra.

Aşezarea are în lungime 500-600 m, iar în lăţime circa 250-300 m. Este un sit pluristratigrafic, care conţine vestigii din perioada secolelor  sec. IX-VIII î. Hr. – aşezare tracică veche de tipul Saharna-Solonceni;  secolele  IV-III î. Hr. – aşezare geto-dacică; sec. II-I î. Hr. – aşezare de tipul Poieneşti-Lucaşeuca; secolele III-IV – aşezare de tipul Sântana de Mureş-Cerneahov;  secolele X-XII – aşezare medievală timpurie, secolul XIV – aşezare medievală timpurie şi secolele XVII – aşezare medievală târzie.

A fost descoperită în anul 1947 de către Gh. D. Smirnov. Aşezarea a fost studiată prin intermediul prospectărilor de teren în 1953 – Gh. B. Fedorov; 1954 – V. Marchevici; 1959 – P. Bârnea şi Gh. Cebotarenco; 1961 –  M. Romanovskaja, 1969 – V. L. Lapuşnean şi 2007 – Gh. Postică.

A fost descoperit o monedă romană, ceramică lucrată mâna de tipul Saharna-Solonceni, geto-dacică, Poieneşti-Lucaşeuca; ceramică lucrată la roată de tipul Sântana de Mureş-Cerneahov, medievală timpurie, „gălbuie-roşitică” de tipul Hoardei de Aur, şi medievală târzie; lut ars, oase de animale.

Situl respectiv figurează în literatură sub denumirile: Trebujenî (Gh. B. Fedorov, M.A. Romanovskaia); Trebujenî I (P.P.Bârnea, Gh. F. Cebotarenco); Trebujenî I – Fântâna Joiei (L.L.Polevoi); Trebujenî II (V. L. Lapuşnean, P.P.Bârnea, Gh. F. Cebotarenco, E. A: Rikman); Trebujenî III (I. Niculiţă, P.P.Bârnea, Gh. F. Cebotarenco); Trebujenî IV (Gh. B. Fedorov, Gh. F. Cebotarenco); Trebujenî V (E. A. Rikman); Starîi Orhei II (Gh. B. Fedorov).

În anii ’80 ai secolului XX suprafaţa sitului era lucrată sub culturi agricole multianuale, fiind acoperită cu livadă de pomi fructiferi. După 1995 către anul 2007 suprafaţa aşezării Trebujeni-Fântâna Joiei este în paragină, livada fiind tăiată complet, la suprafaţă aflându-se trunchiurile copacilor. Stratul cultural al  aşezării a fost afectat de lucrările agricole în timpul sădirii livezii şi va fi afectat în anii următori, când vor fi extrase trunchiurile de copaci din pământ.

Bibliografie:

  1. Бырня П. П., Чеботаренко Г. Ф. Материалы к археологической карте Молдавии // МИАЭ МССР,  1964,  c.276 (Trebujenî II), p.277 (Trebujenî III), p.278 (Trebujenî II), p.281(Trebujenî II), p.282 (Trebujenî), p.283 (Trebujenî I);
  2. Лапушнян В. Л., Никулицэ И. Т., М. А. Романовская. Памятники раннего железного века // Археологическая карта МССР, вып. 4, Кишинев, 1974, с. 21-22, nr. 66(Trebujeni II); c. 55, nr. 49 (Trebujeni III); c. 81, nr. 7 (Trebujenî).
  3. Федоров Г. Б., Чеботаренко Г. Ф. Памятники древних славян (VI–XIII) / Археологическая карта Молдавии, Вып. 6, Кишинев: Штиинца, 1974,  c. 65, nr.239 (Trebujeni IV).
  4. Полевой Л.Л., Бырня П.П. Средневековые памятники XIV-XVII вв. Археологическая карта МССР, вып. 7, Кишинев, 1974, с. 39, nr.38 (Trebujni I – Fântâna Joiei), p.87, nr.101 (Trebujenî I).
  5. Смирнов Г. Д.. Археологические разведки в нижнем течении Реута // Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1964, c. 248-254.
  6. Рикман Э.А. Памятники сарматов и черняховской культуры / Археологическая карта Молдавии, Вып. 5, Кишинев: Штиинца, 1974, c. 103-104, nr.424 (Trebujenâ II), nr. 427 Trebujenî V;
  7. Федоров Г. Б. Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР, № 89, 1960,   p.240, nr.5, p.253-254, nr.49 (Trebujni); p.257, nr.61 (Starâi Orhei II).

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *