Situl arheologic Trebujeni-Gura Ivancei

Aşezarea Trebujeni-Gura Ivaancei este amplasată la marginea de sud-est a defileului peisagistic protejat „Drăghinici” denumit de localnici „la Selitra”, la distanţa de 4,0 km (măsurat prin defileul râului Răut), de la s. Trebujeni spre nord, pe malul din dreapta Răutului, la confluenţa cu râuleţul Ivancea, la talpa cetăţii Trebujeni-Potârca, (în linie dreaptă, în raport cu marginea de vest a s. Trebujeni, aşezarea se află la distanţa de 1,3 km, azimut 336 grade) şi la distanţa de 2,4 km spre est de la satul Furceni (măsurat prin defileul Răutului). Aşezarea se află la circa 200 m spre nord de cetatea Trebujeni-Potârca, la circa 300 m spre est de la cetatea Furceni-Cot şi la circa 500,0 m spre sus-vest de la cetatea Trebujeni-Selitra de pe malul opus al Răutului.

Aşezarea este orientată de la nord-vest spre sud-est, având dimensiunile circa 350×120 m. Conţine vestigii culturale geto-dace din secolele IV-III î.Hr. şi vestigii medievale timpurii din secolele X-XII.

A fost descoperită în anul 1947 de către Gh. D. Smirnov. În anul 1950 a fost efectuată o periegeză de către Gh. B. Fedorov, în anul 1998 – un sondaj arheologic de către Gh. Postică şi S. Mustaţă; iar în anul 2006 – o periegeză de către Gh. Postică.

A fost descoperit un cuptor metalurgic din secolele X-XII, ceramică geto-dacă şi medievală timpurie.

Situl arheologic respectiv, în literatura de specialitate a figurat sub denumirea Trebujeni I (Gh. B. Fedorov, Gh. F. Cebotarenco).

Suprafaţa aşezării în anii 70-80 ai secolului XX era lucrată sub culturi agricole multianuale, fiind acoperită în parte de o livadă de pomi fructiferi. După 1995, către anul 2007 suprafaţa aşezării este în paragină. Starea aşezării este satisfăcătoare.

Bibliografie:

  1. Федоров Г. Б., Чеботаренко Г. Ф. Памятники древних славян (VI–XIII) / Археологическая карта Молдавии, Вып. 6, Кишинев: Штиинца, 1974, c. 65-66, nr.240 (Trebujeni I).
  2. Postică Gh. Repertoriul monumentelor arheologice medievale timpurii din raionul Orhei (precizări ştiinţifice pe marginea publicaţiilor din anii 50-80) // Orheiul Vechi. Buletin istorico-arheologic 1998, Chişinău: Ruxanda, 1999, p. 54-63.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *