Situl arheologic Trebujeni Lutarie

Aşezarea Trebujeni-Lutărie este amplasată la marginea de nord-est a s. Trebujeni, pe terasa superioară a r. Răut, pe locul lutăriilor vechi, care au fost nivelate cu buldozerul prin anii 60, sec. XX. În prezent în preajma aşezării, posibil şi pe locul acesteia se află grădiniţa de copii a satului, alte construcţii din gospodăreşti şi administrative.

Aşezarea datează din mileniul III î. Hr. şi aparţine culturii Cucuteni-Tripolie, etapa B-II.

A fost descoperită în anul 1951 de către Gh. Smirnov.  Situl arheologic respectiv, în literatura de specialitate a figurat sub diferite denumiri: Trebujeni VI-la Lutărie (V. I. Marchevici)

Aşezarea a fost distrusă în timpul lucrărilor de amenajare a terenului din anii 60 secolul XX cu ajutorul buldozerului, cât şi de alte lucrări rurale efectuate în zona respectivă.

Bibliografie:

  1. Маркевич В. И. Памятники эпох неолита и энеолита // Археологическая карта МССР, вып. 2, Кишинев, 1973, с.  129, nr. 296.
  2. Смирнов Г. Д.. Археологические разведки в нижнем течении Реута // Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1964, c. 248-254.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *