Situl arheologic Trebujeni-Piscul Ciobanului

itul arheologic Trebujeni-Piscul Ciobanului este amplasat pe terasa abruptă din stânga Răutului, vis-a-vis de capătul de est al promontoriului „Scoc” de pe malul opus, la distanţa de 1,5 km spre nord de la s. Trebujeni. Situl se află în locul intersecţiei Răutului cu Defileul „Râpa Ciobanului” ce vine dinspre Valea „Fântânii Joiei” – pe suprafaţa promontoriului din dreaptă a defileului, orientat de la nord spre sud.

În partea de vest, sud şi de est, malul promontoriului este abrupt şi practic inaccesibil. În partea de acces a promontoriului, dinspre nord, se află urmele unui val de pământ cu un şanţ adiacent în partea de nord. Înălţimea valului este de circa 0,5 m, iar adâncimea şanţului de circa 0,2-0,4 m. La nord-vest de valul de apărare situl arheologic are continuare în  spaţiul agricol, plantat cu viţă de vie, pe o suprafaţă cu lungimea de circa 200 m.

Complexul fortificat are o formă trapezoidală-ovală. În preajma sitului se află  aşezarea „Trebujeni-Scoc” la 0,7 km spre nord-vest pe malul opus al Răutului şi aşezarea Trebujeni-Fântâna  Joiei la 1,3 km spre nord-est.

Situl cuprinde vestigii din secolele IV-III î. Hr. – cetate şi aşezare adiacentă geto-dacă; vestigii din secolele XV-XVI – aşezare medievală moldovenească amplasată în afara fortificaţiei dinspre nord. Pe suprafaţa arăturii în anii 50 sec. XX  au fost observate urme de locuinţe din piatră. În spaţiul din preajma cetăţii în anii 50 sec. XX au fost descoperite fragmente de ceramică moldovenească, iar în anul 2006 – ceramică getică.

Trebujeni-Piscul Ciobanului a fost descoperită de Gh. D. Smirnov în anul 1947. În literatură figurează sub denumirile: Scoc II [Скок II] (AKM, 7, p. 86, nr. 98);  Trebujeni (Требужены) (AKM 7, p. 86, nr. 100), Cetatea Trebujeni-Scoc (Hâncu 1992, 1993).

Bibliografie:

  1. Hîncu I. Cetăţi antice şi medievale timpurii din Republica Moldova, Chişinău: Universitas, 1993, p. 91-92.
  2. Hîncu I. Vetre strămoşeşti din Republica Moldova, Chişinău, 2003,
  3. Златковская Т. Д., Полевой Л. Л. Городища Прутско-Днестровского междуречья IV-III вв. до н.э. и вопросы политической истории гетов // МИА, вып. 150, Москва, 1969.
  4. Смирнов Г. Д. Археологические разведки в нижнем течении р. Реут // Материалы и исследования по архнологии и этнографии Молдавии,  Кишинев, 1964, с.
  5. Лапушнян В. Л., Никулицэ И. Т., М. А. Романовская. Памятники раннего железного века, Археологическая карта МССР, вып. 4, Кишинев, 1974, с. 45-46 (nr. 19: Scoc).
  6. Полевой Л.Л., Бырня П.П. Средневековые памятники XIV-XVII вв. / Археологическая карта МССР, вып. 7, Кишинев, 1974, с. 86-87 (nr. 98 «Селище Скок II» şi nr. 100: «Селище Требужены»).
  7. Смирнов Г. Д.. Археологические разведки в нижнем течении Реута // Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1964, c. 248-254.
  8. Хынку И. Г. Древнейшие памятники родного края (городища центральной Молдавии), Кишинев: Штиинца, 1992, 81 c.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *