Situl arheologic Trebujeni-Scoc

Aşezarea Trebujeni-Scoc este amplasată la distanţa de 2,0 km, măsurat prin defileul râului, de la s. Trebujeni spre nord, pe malul din dreapta Răutului, în locul denumit de localnici „Scoc”. În linie dreaptă, în raport cu marginea de vest a s. Trebujeni, aşezarea se află la distanţa de 1,4 km, azimut 23 grade. Aşezarea ocupă terenul agricol de la poalele unui platou imens acoperit de pădure seculară. Aşezarea este întinsă de-a lungul malului râului, de la sud-est spre nord-vest pe un azimut de 117 grade.

La distanţa de 1,0 km spre vest (azimut 245 grade) se află cetatea Trebujeni-Potârca, iar la distanţa de 0,8 km spre vest azimut 258 grade se află aşezarea Trebujeni-Gura Selitrei.

Aşezarea are în lungime 600 m iar în lăţime circa 250 m. Este un sit pluristratigrafic, care conţine vestigii din paleoliticul superior, c. 25-26 mii ani – staţiune aurignaciană; secolele  IV-III î. Hr. – aşezare geto-dacă; secolele III-IV – aşezare de tipul Sântana de Mureş-Cerneahov; secolele VI-VII, VIII-IX, X-XI – aşezare medievală timpurie şi secolele XV-XVI – aşezare medievală târzie.

A fost descoperită în anul 1947 de către Gh. D. Smirnov. Aşezarea a fost studiată prin săpături arheologice în anii 1950, 1953, 1955 de către Gh. B. Fedorov (pe o suprafaţă de 134 m. p.) şi în anii 1982-1988 de către N. P. Telnov secundat de R. Rabinovici (pe o suprafaţă de 9360 m.p.). În anul 2001 un sondaj arheologic de 4,0 m.p. a fost realizat de către I. Borziac.

N. Telnov a descoperit 270 complexe din secolele VI-X: 65 locuinţe, 2 dependinţe, 142 gropi, 17 cuptoare metalurgice, 41 cuptoare din lut, construcţii şi ceramică medievală timpurie lucrată cu mâna sau la roată.

În anii 1970-1980 suprafaţa sitului din afara pădurii era lucrată sub culturi agricole anuale. După 1995, către anul 2007 suprafaţa aşezării se află în paragină. O parte din suprafaţa aşezării este acoperită de pădure. Starea aşezării este satisfăcătoare.

Bibliografie:

 1. Смирнов Г. Д.. Археологические разведки в нижнем течении Реута // Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1964, c. 248-254.
 2. Федоров Г. Б. Древние славяне и их соседи в Молдавии // Ученные Записки Института истории языка и литературы МФ АН СССР, т. VI, 1957, c. 237-312.
 3. Федоров Г. Б. Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР, № 89, 1960,  p.280, nr.22 (Scoc);
 4. Федоров Г. Б., Чеботаренко Г. Ф. Памятники древних славян (VI–XIII) / Археологическая карта Молдавии, Вып. 6, Кишинев: Штиинца, 1974,  p.29, nr.91 (Скок I), p.65, nr.236 (Скок I).
 5. Полевой Л.Л., Бырня П.П. Средневековые памятники XIV-XVII вв. / Археологическая карта МССР, вып. 7, Кишинев, 1974, с. 86 (nr. 97: «Селище Скок I).
 6. Рикман Э.А. Памятники сарматов и черняховской культуры / Археологическая карта Молдавии, Вып. 5, Кишинев: Штиинца, 1974, c. 104, nr. 425 (Требужены III-Скок).
 7. Тельнов Н. П. Исследование железоделательных сооружений поселения Скок // Археологические исследования в Молдавии в 1982 г., Кишинев: Штиинца, 1986, c. 84-96.
 8. Тельнов Н. П. Исследование славянского селища Скок // Археологические исследования в Молдавии в 1983 г., Кишинев: Штиинца, 1988, c. 101-113.
 9. Тельнов Н. П. Раскопки поселения Скок // Археологические исследования в Молдавии в 1984 г., Кишинев: Штиинца, 1989, c. 187-193.
 10. Тельнов Н. П. Итоги работ на поселении Скок // Археологические исследования в Старом Орхее, Кишинев: Штиинца, 1991, c. 53-63.
 11. Тельнов Н. П. Славянские железоделательные сооружения в Молдове // Хозяйственные комплексы древних обществ Молдовы, Кишинев: Штиинца, 1991, c. 85-99.
 12. Тельнов Н. П., Рабинович Р. А. Результаты работ на поселении Скок. // Aрхеологические исследования в Молдове в 1985 г., Кишинев: Штиинца, 1990, c. 194-212.
 13. Тельнов Н. П., Рабинович Р. А. Aрхеологические раскопки на поселении Скок // Aрхеологические исследования в Молдове в 1986 г., Кишинев: Штиинца, 1992, c. 208-223.
 14. Тельнов Н. П., Рабинович Р. А. Aрхеологические исследования на поселении Скок // Vestigii arheologice din Moldova, Chişinău, 1997, p. 252-262.
 15. Тельнов Н. П., Рабинович Р. А. Поселение Скок. Результаты исследований в 1988 г.   // Stratum Plus: Неславянское в славянском мире, 1999, №5, c. 274-286.
 16. Borziac I., Telnov N. Staţiunea paleolitică Scoc // Tyrageţia, XII, Chişinău, 2003, p.11-24.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *