Situl arheologic Trebujeni Selitra I

Aşezarea Trebujeni-Selitra I este amplasată la distanţa de circa 3,5 km spre nord-vest  de la s. Trebujeni (măsurat în linie dreaptă de la capătul de vest al satului), pe malul din stânga al defileului r. Drăghinici, la confluenţa lui cu un pârău ce curge dinspre nord-est spre sud-vest, formând două iazuri, actualmente părăsite, în preajma ocolului silvic.

La distanţa de 0,7 km spre nord-est se află aşezarea Trebujeni-Selitra II, iar la circa 0,5 km spre sud, pe malul opus al afluentului de stânga al r. Drăghinici, se află aşezarea Trebujeni-Selitra III.

Aşezarea are în lungime 700 m iar în lăţime circa 200 m. Este o aşezare alcătuită din mai multe orizonturi culturale: 1. Cultura getică, sec. IV-III î. Hr.,  2. Cultura Poieneşti-Lucaşeuca, sec. II-I  î. Hr., 3. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, sec. III-IV, 4. Cultura medievală timpurie din sec. VIII-IX, 5. Cultura medievală din sec. X-XI, 6. Cultura moldovenească din sec. XVII-XVII.

A fost descoperită în anul 1955 de către Gh. B. Fedorov, care la timpul respectiv a identificat orizontul cultural Sântana de Mureş-Cerneahov. În ianuarie anul 2007 la suprafaţa sitului a efectuat prospectări arheologice Gh. Postică, care a identificat 5 orizonturi cultural-cronologice noi: 1. Cultura getică, sec. IV-III î. Hr.,  2. Cultura Poieneşti-Lucaşeuca, sec. II-I  î. Hr., 3. Cultura medievală timpurie din sec. VIII-IX, 4. Cultura medievală timpurie din sec. X-XI, 5. Cultura moldovenească din sec. XVII-XVII.

La suprafaţa sitului a fost descoperită ceramică lucrată cu mâna sau  la roată ce ţine de culturile arheologice menţionate, amfore romane, o fusaiolă, cute din piatră etc.

Situl respectiv figurează în literatură sub denumirile: Selitra I (Gh. B. Fedorov) şi Trebujeni VI-Selitra I (E. A. Rikman).

La etapa actuală suprafaţa aşezării este lucrată sub culturi agricole anuale. Starea sitului este satisfăcătoare.

Bibliografie:

  1. Рикман Э.А. Памятники сарматов и черняховской культуры / Археологическая карта Молдавии, Вып. 5, Кишинев: Штиинца, 1974, c. 104, nr.428 (Trebujenî VI-Selitra I).
  2. Федоров Г. Б. Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР, № 89, 1960,   p. 258, nr.66 (Selitra I).

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *