Situl arheologic Trebujeni Selitra II

Aşezarea Trebujeni-Selitra II este amplasată la distanţa de circa 4,2 km spre nord  de la s. Trebujeni (măsurat în linie dreaptă), la izvoarele pârăului din stânga r. Drăghinici, pe malul de nord-vest de la coada defileului respectiv.

La distanţa de 0,7 km spre sud-vest de situl arheologic nominalizat se află aşezarea Trebujeni-Selitra I, iar la circa 0,5 km spre sud-est pe malul din stânga al pârăului se află aşezarea Trebujeni-Selitra III.

Aşezarea are în lungime 300 m iar în lăţime circa 200 m. Este un sit alcătuit din câteva orizonturi cultural-cronologice: 1. Cultura getică, sec. IV-III î. Hr.,  2. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, sec. III-IV, 3. Cultura moldovenească, sec. XVI.

A fost descoperită în anul 1955 de către Gh. B. Fedorov, care a identificat orizontul de tip Sântana de Mureş-Cerneahov. În urma prospectării din ianuarie 2007 de către Gh. Postică în cadrul sitului respectiv au fost identificate 2 orizonturi culturale  noi: 1. Cultura getică, sec. IV-III î. Hr.,  2. Cultura moldovenească, sec. XVI.

A fost descoperită ceramică lucrată la roată şi cu mâna, amfore etc. care ţine de culturile arheologice nominalizate.

Situl respectiv figurează în literatură sub denumirile: Selitra II (Gh. B. Fedorov) şi Trebujeni VII-Selitra II (E. A. Rikman).

La etapa actuală suprafaţa aşezării este lucrată sub culturi agricole anuale. Starea sitului este satisfăcătoare.

Bibliografie:

  1. Рикман Э.А. Памятники сарматов и черняховской культуры / Археологическая карта Молдавии, Вып. 5, Кишинев: Штиинца, 1974, c. 104, nr.429 (Trebujenâ VII-Selitra II).
  2. Федоров Г. Б. Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР, № 89, 1960,   p. 258, nr.67 (Selitra II).

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *