Situl arheologic Trebujeni Selitra III

Aşezarea Trebujeni-Selitra III este amplasată la distanţa de circa 3,2 km spre nord  de la s. Trebujeni (măsurat în linie dreaptă), pe malul stâng al râuleţului Drăghinici la confluenţa cu un pârâu de stânga, la circa 0,2 km spre sud de la iazul format pe fundul acestui pârâu.

La distanţa de 0,7 km spre nord-est de la sit se află aşezarea Trebujeni-Selitra II, iar la circa 0,3 km spre nord-vest pe malul opus al pârăului se află aşezarea Trebujeni-Selitra I.

Aşezarea are în lungime 500 m iar în lăţime circa 300 m. Este o aşezare cu mai multe orizonturi culturale: 1. Cultura getică, sec. IV-III î. Hr.,  2. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, sec. III-IV, 3. Cultura medievală timpurie din sec. V-VII, 4. Cultura medievală timpurie din sec. VIII-IX, 5. Cultura medievală timpurie din sec. X-XI.

A fost descoperită în anul 1955 de către Gh. B. Fedorov, care a identificat orizontul cultural de tipul Sântana de Mureş-Cerneahov. În ianuarie 2007 a fost prospectată de Gh. Postică care a identificat 4 orizonturi culturale noi: 1. Cultura getică, sec. IV-III î. Hr.,  2. Cultura medievală timpurie din sec. V-VII, 3. Cultura medievală timpurie din sec. VIII-IX, 4. Cultura medievală timpurie din sec. X-XI.

 La suprafaţa sitului a fost descoperită ceramică lucrată la roată şi cu mâna care ţine de culturile arheologice nominalizate, amfore romane, lut ars etc.

Situl respectiv figurează în literatură sub denumirile: Selitra III (Gh. B. Fedorov) şi Trebujeni VIII-Selitra III (E. A. Rikman).

La etapa actuală suprafaţa aşezării este lucrată sub culturi agricole anuale. Starea sitului este satisfăcătoare.

Bibliografie:

  1. Рикман Э.А. Памятники сарматов и черняховской культуры / Археологическая карта Молдавии, Вып. 5, Кишинев: Штиинца, 1974, c. 105, nr.430 (Trebujenâ VIII-Selitra III).
  2. Федоров Г. Б. Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР, № 89, 1960,   p. 258, nr.68 (Selitra III).

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *