Situl arheologic Trebujeni-Valea Ţigancii

Situl arheologic „Trebujeni-Valea Ţigăncii” este amplasat la distanţa de 1,7 km spre nord-est de la s. Trebujeni, pe malul din dreapta (de nord) al defileului de la care începe „Ravena – Râpa Morovaia”. Se află la marginea de sud-vest a „Pădurii Ţigăncii”, pe malul stâng (de sud-est) al vâlcelei „Valea Ţigăncii” deschisă către defileu de la nord-est spre sud-vest.

La distanţa de circa 1,5 km spre sus-vest-sud de la aşezare se află Valul nr. 5 al Cetăţii geto-dace Butuceni. Aşezarea are în lungime circa 300 m iar în lăţime 150 m. Este un sit pluristratigrafic, care conţine vestigii din perioada eneoliticului, mileniul III î. Hr. – aşezare de tipul Cucuteni-Tripolie, etapa tardivă; din secolele III-IV – aşezare de tipul Sântana de Mureş-Cerneahov şi din secolele VI-VII – aşezare medievală timpurie.

A fost descoperită în anul 1953 de către I. A. Rafalovici. O periegeză la suprafaţa aşezării au efectuat în anul 1958 P. P. Bârnea şi Gh. F. Cebotarenco.

Situl arheologic, în literatura de specialitate a figurat sub diferite denumiri: Ţiganca I (Gh. B. Fedorov), Ţiganca (Gh. B. Fedorov, Gh. F. Cebotarenco), Trebujenî I (E. A. Rilkman) şi Trebujenî VIII – Valea Ţigancii (V. I. Marchevici), Trebujeni-Pădurea Ţiganca (Gh. Postică)

Bibliografie:

  1. Федоров Г. Б. Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР, № 89, 1960,  p. 253, nr. nr. 47 (Ţiganca I);
  2. Федоров Г. Б., Чеботаренко Г. Ф. Памятники древних славян (VI–XIII) / Археологическая карта Молдавии, Вып. 6, Кишинев: Штиинца, 1974,  p. 16, nr. 26 (Ţâganca).
  3. Рикман Э.А. Памятники сарматов и черняховской культуры / Археологическая карта Молдавии, Вып. 5, Кишинев: Штиинца, 1974, c. 103, nr. 423 (Требужены I).
  4. Маркевич В. И. Памятники эпох неолита и энеолита AKM, вып. 2, Кишинев, 1973, с.  129-130, nr. 298 (Trebujenî VIII – Valea Ţigancii).
  5. Postică Gh. Repertoriul monumentelor arheologice medievale timpurii din raionul Orhei (precizări ştiinţifice pe marginea publicaţiilor din anii 50-80) // Orheiul Vechi. Buletin istorico-arheologic 1998, Chişinău: Ruxanda, 1999, p. 54-63 (Trebujeni-Pădurea Ţiganca).
  6. Бырня П. П., Чеботаренко Г. Ф. Материалы к археологической карте Молдавии // МИАЭ МССР,  1964.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *