Situl arheologic Trebujeni-Vatra Satului

Aşezarea Trebujeni-Vatra Satukui este amplasată pe locul actualului sat Trebujeni, pe terasa inferioară a r. Răut.   

În anul 2007 în curtea dlui N.Benzin a fost descoperită ceramică getică şi medievală extrasă din săpătura unei amenajări gospodăreşti. Descoperiri similare au fost făcut în alte grădini cu ieşire la Răut.

Atribuire: Cultura geto-dcaică, secolele IV-III î.Hr.; cultura medievală-modernă moldovenească secolele XV-XVI şi XVII-XVIII.

Suprafaţa aşezării este acoperită de curţile localnicilor (Mihai Benzin etc.). Starea generală a sitului este satisfăcătoare.

Descoperire: Gh. Postică, 2007.

Autor: Dr.hab. Gheorghe Postică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *