Specia: Allium angulosum L. – Ceapă anguloasă

Fam. Alliaceae, Ordinul: Amaryllidales, Clasa: Liliopsida (Monocotyledones), Tipul: Magnoliophyta (Angiospermae)

StatutulSpecie rară (R), ocrotită prin legea de stat a R.Moldova. Este caracteristică pentru zona Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.

Descrierea speciei:  Plantă perenă cu numeroşi bulbi cilindrici. Tulpini numeroase, adunate în fascicol au 30-60 cm înălţime şi dungi unghiulare de-a lungul acestea. Frunze câte 3-6 grupate în partea de jos a tulpinii, îngust-liniare, late de 8 mm, la bază carenate. Flori actinomorfe, bisexuate, perigoniale, violet-rosacee, adunate în inflorescenţă semiglobuloasă. Fruct capsulă. Înfloreşte în lunile iunie-august, polenizarea entomofilă, fructifică şi răspândeşte seminţele în august-septembrie. Se înmulţeşte vegetativ (prin bulbi) şi seminţe.

Bioecologia: Geofit euroasiatic (continental); specie mez.-mezohigrofită de soluri cu textură uşoară şi o reacţie slab bazică.

Habitatul: Luunci umede mlăştinoase, specie caracteristică ord. Molinietalia. În Rezervaţia Orheiul Vechi se întâlneşte în apropiere de malul râului Răut.

Însemnătatea: Bulbi comestibili, partea aeriană furagieră.

©  Ştefan Lazu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *