Specia Amygdalus nana L. – Migdal pitic

Fam. Rosaceae, Ordinul: Rosales, Clasa: Magnoliopsida (Dicotyledones), Tipul: Magnoliophyta (Angiospermae)

   

StatutulSpecie periclitată (EN), ocrotită prin legea de stat a R.Moldova.

Descrierea specieiarbust de până  la 1,0 m înălţime. Lujeri juvenili bruni-galbeni, sau roşietici. Frunze liniar-lanceolate, crenat—serate, acuminate, scurt peţiolate. Flori solitare, sesile, actinomorfe, bisexuate, cu petale roze. Fruct drupă tomentos-catifelată. Înfloreşte în lunile martie-aprilie, polenizarea entomofilă, fructifică în lunile iunie-iulie. Se înmulţeşte vegetativ (prin drajoni) şi seminţe.

Bioecologia: microfanerofit euroasiatic (continental); specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu o troficitate medie şi cu reacţia solului de la neutră până la slab bazică.

Habitatul: pante însorite, stepizate, deseori calcaroase. Plantă caracteristică asociaţiei Prunetum spinosae  răspândită pe pantele stepizate sau calcaroase. În cadrul Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi este răspândită în pajişte de stepă şi stâncării.

Însemnătatea: plantă meliferă, decorativă, se utilizează în horticultură, fitomelioraţie, medicină.

©  Dr. Ştefan Lazu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *