Instituirea grupului de lucru pentru achiziții publice

În scopul gestionării eficiente a procesului de achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii, a asigurării obiectivităţii şi transparenţei procedurilor de achiziţie pentru necesităţile IP Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, ce activează în baza Legii 251/2008 şi a HG 228/2009, cu drept de protejare, conservare şi punere în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural şi natural, în conformitate cu prevederile art.14 şi art.15 din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice şi a prevederilor din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. l 0/2021 se instituie grupul de lucru pentru achiziţii publice, componența grupului este indicată în documentul anexat.