Declarația de răspundere managerială pentru anul 2023

Declaraţia de răspundere managerială este emisă prin asumarea răspunderii manageriale și are drept temei informaţii și constatări consemnate în Raportul anual (consolidat) privind controlul intern managerial, precum și în rapoartele de audit intern și extern.