Hotărârea 679/2012 privind nomenclatorul serviciilor cu plată prestate de Rezervația Cultural-Naturală
„Orheiul Vechi”