Rezervația
Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”

Format în urma unei conlucrări armonioase dintre om și natură, începând cu timpurile preistorice și până în prezent, peisajul cultural „Orheiul Vechi” înscrie un adevărat mărgăritar al culturii naționale și universale.

În scopul protejării și punerii în valoare a patrimoniului cultural din zonă, la 15 martie 1968 prin Hotărârea nr. 77 a Guvernului RSS Moldovenești, zona Orheiului Vechi a fost declarată Rezervație, iar pe baza ei a fost creat complexul muzeal Orheiul Vechi.

Pentru asigurarea protecției, conservării și salvării pentru generațiile prezente și viitoare a peisajului cultural „Orheiul Vechi”, prin Legea nr. 251/2008 și Hotărârea de Guvern nr. 228/2009 a fost constituită Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” cu statut de persoană juridică, subordonată autorității administrației publice centrale responsabile de protecția patrimoniului.

orheiul-vechi
orheiul-vechi
orheiul-vechi
orheiul-vechi

Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” reprezintă o instituție de drept public, subordonată Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Cuprinde bunuri de patrimoniu istorico-cultural (situri arheologice, complexe rupestre, complexe de arhitectură vernaculară, obiective etnografice), așezări tradiționale (satele Trebujeni, Butuceni, Morovaia), bunuri de patrimoniu natural (ansambluri geologice și peisagistice, de floră și faună), suprafețe terestre și acvatice în care se efectuează valorificarea reglementată a resurselor naturale, se practică activități agricole, industriale și turistice.

Rezervația este parte componentă a Parcului Național Orhei, fiind unitate autonomă cu administrație proprie.

Parcul Național Orhei este amplasat în partea centrală a Republicii Moldova în zona istorico-geografică Codrii Orheiului, la 46 km la nord de la or. Chișinău. Suprafața totală a Parcului este de 33792,09 ha, inclusiv: 19509,51 ha terenuri proprietate publică a statului (18551,4 ha fond forestier de stat), 4404,87 ha terenuri proprietate a autorităților publice locale și 9877,71 ha terenuri proprietate privată.

4978.99 ha

suprafața totală a rezervației

43517.29 m

perimetrul rezervației

6085.57 ha

suprafață zonă de protecție

48644.86 m

perimetrul zonei de protecție

Rezervația este amplasată la marginea de est a Parcului Național Orhei.

Aceasta are o suprafață de 4978,99 ha și o zonă de protecție de 6085,57 ha. Perimetrul Rezervației este de 43517,29 m, iar perimetrul zonei de protecție de 48647,86 m.

Rezervația cuprinde teritoriul comunei Trebujeni (satele Trebujeni, Butuceni și Morovaia) – 3924,60 ha și parțial teritorii adiacente din comunele/satele învecinate: Ivancea (satele Furceni și Brănești) – 381,57 ha, Susleni – 8,06 ha, Mașcăuți – 647,17 ha și Molovata – 17,59 ha.

Zona de protecție a Rezervației cuprinde teritorii din comunele/satele Trebujeni – 68,35 ha, Susleni – 633,76 ha, Piatra – 338,60 ha, Ivancea (satele Furceni și Brănești) – 1255,18 ha, Mașcăuți – 2597,97 ha, Holercani – 479,42 ha, Mărcăuți – 232,16 ha, Molovata – 480,13 ha.

În partea centrală a Rezervației este delimitat Peisajul Arheologic Orheiul Vechi nominalizat în anul 2015 pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Peisajul arheologic ocupă o suprafață de 539,12 ha cu un perimetru de 13232,04 m și are o zonă de protecție cu suprafața de 10525,433 ha, care corespunde spațiului Rezervației.

DSC06913

Harta rezervației Orheiul Vechi