Rezervaţia cultural-naturală Orheiul Vechi se află în partea de est a Republicii Moldova, în defileul stâncos al râului Răut, într-un loc fascinant, coborât parcă din ceruri, de importanţă strategică, aproape de vărsare în fluviul Nistru, într-o zonă de confluenţă a civilizaţiilor antice şi medievale, sedentare şi nomade, orientale şi occidentale, creştine şi musulmane.

Partea centrală a Rezervaţiei reprezintă un amfiteatru de o rară frumuseţe, format de malurile înalte ale cursului sinuos al Răutului, care întruneşte condiţii remarcabile de apărare.

Peisajul Orheiul Vechi reprezintă o operă de excepţie de adaptare şi transformare umană a cadrului natural, care a făcut posibilă crearea în acest loc, în diverse perioade, a unor centre regionale de  putere politică, militară şi economică (getic, mongol şi moldovenesc).  

În zona Orheiului Vechi sunt prezente vestigii arheologice din toate epocile cunoscute pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv urmele a şase cetăţi getice din mileniul I î.Hr., oraşului mongol – Şehr al-Cedid din secolul XIV, oraşului moldovenesc – Orheiul Vechi din secolele XV-XVI şi a circa 200 complexe rupestre creştine, printre care se remarcă: Mănăstirea pârcălabului Bosie, Schitul Peştera, Schitul Peşterele Ciucului şi Schitul pârcîlabului Albu din secolelel XV-XIX.